Valmistume uueks perioodiks

LÕUNA-JÄRVAMAA KOOSTÖÖKOGU,
mille tegevuspiirkond on Türi vald (v.a endise Käru valla külad)
ning Järva vallast endise Imavere valla osa,
annab teada, et
taotleb kohaliku tegevusrühma toetust
„LEADER tegevusrühma LÕUNA-JÄRVAMAA KOOSTÖÖKOGU tegevuspiirkonna
kohaliku arengu ühisstrateegia 2023-2027“ rakendamiseks.

 

Ühisstrateegia rakendamisel kasutatakse „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika Eesti strateegiakava aastateks 2023-2027“ sekkumise 8.4 „LEADER – kogukonna juhitud areng“ ning Euroopa Sotsiaalfondi toetust, mille raames on piirkonnas tegutsevatel ettevõtetel, organisatsioonidel ja kohalikel omavalitsustel võimalus alates 2024. aastast taotleda toetust oma projektide elluviimiseks.

 

LJKK_ühisstrateegia 2023–2027

LISA 1. LJKK piirkonna elanikkonna analüüs
LISA 2. Elanikkond sotsiaalvaldkonna vajadustest lähtvalt
LISA 3. L-J tegutsevate ettevõtete analüüs
LISA 4. Arenguvajadused elanike pilgu läbi

 

Praktilised õpitoad kutsuvad huvilisi

Ühisprojekti „Elujõuline kogukond“ tegevustena saavad mai teisel nädalal toimuma paar põnevat ettevõtmist rohenäppudele ning neile, kes soovivad emadele või miks mitte ka iseendale rõõmu valmistada:

  • 10. mail kell 18-20 Türil Konna maja aias permakultuuri praktiline koolitus.
  • 14. mail kell 11-13 OÜ Elise Aed puukoolis Retla külas, Rehe talus anumatesse kompositsioonide tegemise õppepäev.

Meie kohalik permakultuuri spetsialist Marian Nummert on lubanud järgmist: „Seekordsel koolitusel teeme käed mullaseks. Tutvume olemasoleva olukorraga, teeme kõpitsusi/kohendusi, aga ka täitsa uut loomist. Võtame tähelepanu alla taimed, mis on iseseisvamad, kuid samas pakuvad toetust nii inimesele kui loodusele. Vaatame, kuidas aru saada mulla ja mullaelustiku hetkeseisust ning arutame, mida on tark teha, et toetada nii enda aiapidamist kui ka loodust“.

Elise Aia perenaine Reelika Marrandi kutsub aga emadepäeva ennelõunal toimuvale õppepäevale uudistama, kuidas sättida püsi- ja suvelilli kaunitesse kompositsioonidesse. Kohapeal on olemas hulgaliselt lilli ja valik taimeanumaid, soovi korral võib aga kaasa võtta hoopis oma taimenõu, olgu selleks siis ampel, rõdukast, vana pada, ärakasutatud saapapaar või mõni suuremat sorti pott. Ägeda kompositisooni valmistamiseks on sobilikud kõik. Tore oleks ju veeta koos emaga üks armas ja teistmoodi päev. Kas pole?

 

Lõuna-Järvamaa Koostöökogu sai uue juhatuse esimehe

Koostöökogu senine juhatuse esimees Pipi-Liis Siemann asub peatselt tööle Riigikogus. Sellega seoses tekkis tal kahtlus, et ta ei suuda enam piisava põhjalikkusega LEADER tegevusrühma töösse ja juhatuse esimehe ametisse panustada, tõenäoliselt on mõnedel juhtudel keerulisem ka koosolekutele jõuda. Nii tegi ta 15.märtsi juhatuse koosolekul ettepaneku valida ühingule uus juhatuse esimees. Pipi-Liisi ettepanekul ja osalenud juhatuse liikmete ühisel heakskiidul valiti uueks juhatuse esimeheks Imre Heinsaar.

Imre Heinsaar on osalenud ettevõtjate esindajana Lõuna-Järvamaa Koostöökogu juhatuse töös alates 2016. aasta veebruarist.

Täiendav taotlusvoor ettevõtlusmeetmetest toetuse taotlemiseks

Louna Jarvamaa Koostookogu 6m 93×142 taotlusvoor

Lõuna-Järvamaa Koostöökogu juhatuse otsusega muudame 2023. aasta rakenduskava ning avame aprillis täiendava taotlusvooru meetmetest 2.1 “Tänapäevane ettevõtluskeskkond” ning COVID-19 taasterahastu meede “Elujõulised ettevõtted” toetuse taotlemiseks.

Ettevõtluse arendamiseks suunatud projektitaotluste vastuvõtt PRIA e-keskkonnas 21.-28. aprill 2023.

Seoses programmperioodi lõppemisega saame rahastada ainult masinate/seadmete soetamist. Ei rahastata ehitustegevusi!

Toetuse suurused:
Meede 2.1    1 000 – 10 000 euri  (meetme eelarve 54 986,91 euri)
COVID meede     2 000 – 20 000 euri (meetme eelarve 34 058,97 euri)

Palume kõigil, kes soovivad avanevasse taotlusvooru projektitaotluse esitada, meiega aegsasti konsultatsiooni eesmärgil ühendust võtta. Räägime plaanid läbi ning püüame leida parima võimaluse. Nii väldime ühelt poolt asjatut tööd, teisalt garanteerime meie LEADER piirkonna rahaliste vahendite parima kasutuse.

Info, konsultatsioonid ja nõustamine:
Riina 5332 3903 või koostoo@koostookogu.ee
Ester 5305 9978 või konsultant@koostookogu.ee

Taotlusvormid ja abimaterjalid meie kodulehel alajaotuses “Taotlejale”

Koolitus “Permakultuur väikelinnas Türil”

Permakultuur on loodusest lähtuv eetiline disainimise viis, mille abil on võimalik vaadata enese suhet looduse ja ümbritseva eluruumiga uue pilguga. Saab kujundada aeda, toetada elurikkust, korraldada omavalitsuse majandamist ja avastada hoolivust.

Esimene teoreetiline koolitus tutvustab permakultuuri ja selle rakendamist väikelinnaelus –  millist rikkust võib permakultuuri rakendamine tuua nii meile enestele kui ka looduskeskkonnale meie ümber. Räägitakse lähemalt ka mullast, mullaelustikust ning elusa mulla tähendusrikkast tööst.

Koolituse teises osas (kunagi soojemal ajal) teeme käed mullaseks Konna maja aiasopis.
Koolitaja Marian Nummert: “Olen igakülgne elu uurija, eriti huvitab mind muld ja looduse tervikliku toimimise sisemine loogika. Olen permakultuuriga tegelenud nüüdseks üle kümne aasta. Alates 2022. aastast on minu koduks Türi ning seetõttu avardan oma kogemusi just väikelinnaaianduse- ja elurikkuse osas”.

Kokkuvõtteid lõppevast programmperioodist

Praegune rahastusperiood koos kahe üleminekuaastaga on LEADERi jaoks kohe-kohe lõppemas. Lõuna-Järvamaal on kõik taotlusvoorud toimunud, toetussummad välja jagatud ning suurem enamus projekte juba ka ellu viidud. Koostöökogu poolt rahastatud projektide abikõlblik kogumaksumus oli 3 807 296 eurot, toetuste mahuks 2 479 356 eurot. Kokkuvõtlikult saab öelda, et LEADER programmi toel on perioodil 2016-2022 piirkonna arengusse investeeritud ca 4 miljonit eurot.

LEADER meetme kaudu investeeriti piirkonda ligi 4 miljonit eurot

Strateegiliste eesmärkide täitmine ja saavutatud tulemused arvudes

LEADER toetuste mõju analüüs

KUTSE aasta lõpu koosviibimisele

Mõttetalgud – Türi avaliku ruumi kunstihäkk

Mis on Türi tõmbenumber? Mille järgi teab iga Eesti inimene, et ta on just Türil? Mis on Türi „maasikas“, mida tulla üle Eesti ja ka üle maailma vaatama? Mille taustal teeksid sina täna Türil pilte? Mida saaksime üheskoos juba täna, homme ja ülehomme ära teha, et neid „maasikaid“ oleks rohkem?

Loome- ja kunstihingi ning teisi huvilisi kutsutakse kaasa mõtlema 14.oktoobril kell 12-15 Kohvik-restos Ajatus.

Osalejate registreerimine: https://forms.office.com/r/AuyeZP3Ppv

Avaliku ruumi kunstihäkki korraldavad Lõuna-Järvamaa Koostöökogu ja Türi Vallavalitsus

 

Konverents-seminar “Inimväärne ja hoolitsetud vananemine”   

KÕIGILE SOTSIAALVALDKONNA TEEMADEST HUVITATUTELE!

Kui lapse kasvatamiseks on vaja kogu küla, siis keda ja mida on vaja inimväärseks ja hoolitsetud vananemiseks?  Milline on sotsiaalvaldkonna hetkeseis? Millised on meie kohalikud trendid? Milliseid teenuseid pakutakse meie eakatele Järva maakonnas täna? Mis veelgi olulisem – millised võiksid olla uuenduslikud ja kogukondi kaasavad algatused sotsiaalvaldkonnas? 

Päevakava

Sündmusele registreerida saab siin: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScshorik_IJ9CS4BT06Dd2UwBu1f1SlmSD0Qe8eAdmnl5IMmg/viewform