Inspiratsiooniseminar Metsajõel

Inspiratsiooniseminar “Piirkonna kestlik areng” toimub Metsajõe Puhkemajas teisipäeval, 6. novembril kell 10-17.

Räägime, kuidas teha nii, et Türi inimesed oleksid terved, õnnelikud ja tegusad, loodus hoitud ning piirkonna majandus selline, millest võidab ka kogukond.

Seminari läbiviijaks on MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud.

Osalejate eelregistreerimine 2. novembrini e-aadressil koostoo@koostookogu.ee.

Üldkoosolek kinnitas 2019 taotlusvoorude ajad ja eelarvesummad

Eistveres 2. oktoobril toimunud LJKK üldkoosolekul oli päevakorras mitmeid olulisi teemasid. Teiste hulgas ka 2019. aasta rakenduskava kinnitamine.

Üldkoosolek kinnitas taotlusvoorude aegadeks:

Meetmed 1.1 ja 1.2 (elukeskkond ja kogukond) – 8.-15. veebr 2019
meetmed 2.1 ja 2.2 (ettevõtlus) – 18.-26. aprill 2019

Eelarvesummad jagunevad 2019. aastal meetmete kaupa järgmiselt:

Strateegia meetme nimetus Taotletav toetussuma
1.1 Tegusad inimesed ja elujõuline kogukond 20 000,00
1.2 Atraktiivne elukeskkond ja kogukonnateenused 98 488,90
2.1 Tänapäevane ettevõtluskeskkond 239 054,68
2.2 Kohalikud tooted ja turundus 45 000,00
3 Rahvusvaheline ja siseriiklik koostöö 45 362,27
Strateegia meetmete rakendamise eelarve kokku 447 905,85

 

Võrumaa külastusprogramm

Koostööprojekti “Koostöövõrgustike arendamine ja tugevdamine” raames külastavad käsitöö- ja toiduvõrgustike liikmed 27.-28. oktoobril Võrumaad, sh ka Lindora laata. Lõuna-Järvamaalt on osalemiseks registreerunud 16 inimest.

Külastusprogramm

Esimesed Avatud Käsitöökojad Järvamaal

Üldkoosoleku kutse ja päevakava

LJKK üldkoosolek toimub teisipäeval, 2. oktoobril kell 15.30-17.00
Eistvere mõisa aidas (endine Imavere vald).

Osalemisest või mitteosalemisest teatada aadressil koostoo@koostookogu.ee hiljemalt 30. septembril.

Kutse ja päevakava

Õppereis Aalborgi sõnas ja pildis

Õppe- ja kogemusreis Aalborgi (Taani) möödus edukalt – toimusid asjalikud kohtumised ning külastati põnevaid LEADER investeeringu objekte. Õppereisi tulemusena tihenesid omavahelised koostöösuhted, tekkisid uued võrgustikud ning kavandati uusi projekte.
Taanlaste juures jäi silma nende omavaheline suhtlemine ja koostöövalmidus. Moto – tee koostööd ka siis, kui oled mõnes asjas eriarvamusel. Mõõduka toetusega tehakse suuri asju, mille mõju piirkonnale on suur. Suur on annetuste osakaal. Eriti aktiivsed tegijad on kas väljastpoolt sisse tulnud inimesed või kohalikud, kes on võõral maal pikalt ära olnud. Kohalikele probleemidele lahenduste leidmine toimub koostöös ülikooliga, omavalitsuse ülesandeks on heade lahenduste rakendamine.

 

Õppereis Taani tuleb sisutihe

LJKK õppe- ja kogemusreis Taani, Aalborgi toimub 9.-14. septembril, sellest võtab osa 28 inimest. Õppereisi põhirõhk on Aalborgi Säästva Arengu Festivalil, kuid kahel päeval külastatakse ka Taani Leader objekte. Vastava programmi on kokku pannud LAG Nord.

Õppereisi ajakava

LEADER külastusprogramm 12-13 september 2018

 

Juhatuse koosolek 28.08.2018

LJKK juhatuse koosolek toimub teisipäeval, 28. augustil kell 15 – 17 Koostöökogu kontoris (Paide tn 6, Türi)

Päevakava

Motivatsioonireis Gotlandile

29.-31.juulil 2018 toimunud motivatsioonireisil Gotlandile osales 25 piirkonna esindajat või ettevõtjat. Visby linnas veedeti pikk ja palav suvepäev, millest 5 tundi kulus erinevate kohalike ettevõtete külastamisele ja toodete degusteerimisele. Ilusa vanalinnaga tutvumiseks jäi ca 3 tundi. Enamuse arvates jäi sellest paraku väheks.

Reisikava

Avatud talude päev lõi külastajarekordeid

Avatud talude päev möödus külastajaterohkelt ka sel aastal. Kokku oli sel päeval avatud 296 talu/ettevõtet üle Eesti, neist 12 Järvamaal ning 6 Lõuna-Järvamaal. Külastajaid käis meie piirkonna taludes/ettevõtetes üle 5000.
Oli päikseline ja tore päev!