Üle-eestiline avatud talude päev 20.-21. juulil

https://www.agri.ee/uudised/kumnes-ule-eestiline-avatud-talude-paev-toimub-20-21-juulini-2024

AVATUD TALUD LÕUNA-JÄRVAMAAL

Põllemaa Saare talu https://www.avatudtalud.ee/et/talud/p%C3%B5llemaa-saare-talu

Takkasaare Talu https://www.avatudtalud.ee/et/talud/takkasaare-talu

Wile Farm https://www.avatudtalud.ee/et/talud/wile-farm

Sassi talu / OÜ Jaanalinnufarm https://www.avatudtalud.ee/et/talud/sassi-talu-o%C3%BC-jaanalinnufarm

Käru Muuseum https://www.avatudtalud.ee/et/talud/k%C3%A4ru-muuseum

Eistvere Aiand https://www.avatudtalud.ee/et/talud/eistvere-aiand

Järvamaa Kutsehariduskeskus https://www.avatudtalud.ee/et/talud/j%C3%A4rvamaa-kutsehariduskeskus

Sõklemäe talu https://www.avatudtalud.ee/et/talud/s%C3%B5klem%C3%A4e-talu-avatud-vaid-laup%C3%A4eval

RenTer Aed OÜ https://www.avatudtalud.ee/et/talud/renter-aed-o%C3%BC

 

Valmis õppevideo mööbli restaureerimisest

Ühisprojekti “Elujõuline kogukond” ühe tegevusena on valminud lihtne ja ülevaatlik õppevideo sellest kuidas anda uus elu taastamist väärivatele mööbliesemetele. Oma kogemusi jagab Türi Kogukonnamajas toimetav Aina Lee:

Uue programmperioodi esimesed taotlusvoorud on lõppenud

Lõuna-Järvamaa koostöökogu 2024. aasta taotlusvoorud on lõppenud. Esmaspäeval, 27. mail kinnitas Koostöökogu juhatus ettevõtlusmeetmetesse 2.1 ja 2.2 esitatud projektide paremusjärjestuse. Elukeskkonna ja kogukondade arengule suunatud meetmete 1.1 ja 1.2 taotlusvoorude tulemused said Koostöökogu juhatuse poolt kinnitatud juba varem.  

Perioodil 1.-15.märts 2024 avatud olnud taotlusvooru laekus meetmesse 1.1 „Kogukondade areng“ 3 taotlust ning meetmesse 1.2 „Investeeringud elukeskkonna arenduseks, kultuuripärandi säilitamiseks ja kogukonnateenuste pakkumiseks“ 15 taotlust. Kõik taotlused jõudsid hindamisele. Kuna investeeringute meetmes küsiti raha ca 107 000 eurot rohkem, kui taotlusvooru eelarves jagada oli,  jäid mitmed head projektid sel korral rahastusest ilma. Tegevusrühma poolt rahastusotsuse saanud projektide toel hakatakse tegema mitmeid põnevaid avalikkusele suunatud tegevusi – rajatakse Türi põhikooli kaasava aia taristu koos väliõppeklaasiga, kaasajastatakse Taikse kogukonnakeskust – muudetakse ruumid valgemaks ja soojemaks ning luuakse juurde uusi kasutusvõimalusi, soetatakse Türi valla raamatukogudele laialdaste lisategevuste läbiviimiseks inventari ja tehnilisi vahendeid, ehitatakse avalik mänguväljak Väätsa staadioni vahetusse lähedusse, ostetakse sisustus Türi loomemaja mängudetoale, soetatakse piirkondades turvalisse suurendamiseks AED elustamisaparaate ning  liikurmasin terviseradade hoolduseks. Ürituste korraldamisele suunatud rahade toel korraldatakse Imaveres Piimapäeva, Türil Perefestivali ning aedade ja parkide rajamisega seotud inimestele inspiratsiooni loov koolitusreis nö aianduse olümpiamängudele.

Perioodil 5.-19.aprill 2024 avatud olnud ettevõtlusele suunatud taotlusvoorus laekus meetmesse 2.1 „Tänapäevane ettevõtluskeskkond ning kohalikud tooted ja teenused“ 23 taotlust ning meetmesse 2.2 „Ettevõtete arendustegevus, koostöö ja ühisturundus“ 2 taotlust. Hindamisele jõudsid 24 taotlust, sest üks ettevõte loobus tehnilist kontrolli käigus oma taotluse esitamisest. Ettevõtluse arengule suunatud investeeringute meetmes küsiti raha ca 317 000 eurot rohkem, kui taotlusvooru eelarves jagada oli, rahatusettepaneku said vaid 9 projekti 22st. Nende projektide toel soetatakse mitmeid kaasaegseid ja vajalikke seadmeid kohalikele väiketootjatele, renoveeritakse tootmis- ja ärihooneid ning muudetakse neid energiasäästlikumaks, sisustatakse pagarikoda, soetatakse uued seadmed kohvikutesse jne. Lisaks on kavandatud teha erinevaid arendus- ja turundustegevusi kahele piirkonnas tuntud ettevõttele.

Tänaseks on Lõuna-Järvamaa koostöökogu poolt kõik taotlused koos vajalike dokumentidega PRIAle esitatud ning taotlejad võivad soovi korral alustada oma projektide elluviimist. Ametlikud otsused vormistab PRIA järgneva 50 tööpäeva jooksul.

Toetuse saanute täpsemad nimekirjad leiad SIIT

 

 

Uue programmperioodi (2023-2027) rakendamine algas Lõuna-Järvamaal tegusalt

Lõuna-Järvamaa Koostöökogu oli uue perioodi rahade kasutusele võtmisel vabariigis esimeste hulgas, töötajatele tähendas see muude igapäevaste tegevuste kõrval tavapärasest sagedasemaid konsultatsioone ja nõustamisi. Põhjuseks loomulikult kohe aasta esimeses pooles avanevad taotlusvoorud ning uue programmperioodiga seonduvad teistsugused taotlustingimused. Suur huvi infopäevade ning konsultatsioonide vastu lubas eeldada, et projektitaotlusi on tulemas palju. Nii ka juhtus. Kokku läks esimeses taotlusvoorus hindamisele 18 taotlust – ürituste korraldamise meetmes 3 ning investeeringute meetmes 15. Ettevõtlustaotlusvoorus, kus konkurents on veelgi tihedam, pretendeerib toetusele 24 projekti.

Tänaseks on elukeskkonna ja kogukondade arengule suunatud taotlusvooru (meede 1.1 ja 1.2) tulemused Koostöökogu juhatuse poolt kinnitatud ning taotlused PRIAle menetlemiseks edastatud.

Kuna raha küsiti elukeskkonna investeeringute meetmes ca 107 000 eurot rohkem, kui taotlusvooru eelarves jagada oli, jäid mitmed head projektid sel korral paraku rahastuseta. Sellest on tõesti kahju, kuid loodame, et taotlejad leiavad ja kasutavad ka teisi toetusvõimalusi. Või kui LEADER toetuse vajadus säilub, siis tulevad juba veelgi paremaks lihvitud taotlustega meie 2025. aasta taotlusvooru.

1.-15. märts 2024 taotlusvoorus tegevusrühma poolt rahastusotsuse saanud projektide toel hakatakse tegema mitmeid põnevaid avalikkusele suunatud tegevusi – rajatakse Türi põhikooli kaasava aia taristu koos väliõppeklaasiga, kaasajastatakse Taikse kogukonnakeskust – muudetakse ruumid valgemaks ja soojemaks ning luuakse juurde uusi kasutusvõimalusi, soetatakse Türi valla raamatukogudele laialdaste lisategevuste läbiviimiseks inventari ja tehnilisi vahendeid, ehitatakse avalik mänguväljaks Väätsa staadioni vahetusse lähedusse, ostetakse sisustus Türi loomemaja mängudetoale, soetatakse piirkondades turvalisse suurendamiseks AED elustamisaparaate ning  liikurmasin terviseradade hoolduseks. Ürituste korraldamisele suunatud rahade toel korraldatakse Imaveres Piimapäev, Türil Perefestival ning aedade ja parkide rajamisega seotud inimestele inspiratsiooni loov koolitusreis nö aianduse olümpiamängudele.

Ettevõtlusele suunatud taotlusvooru (meede 2.1 ja 2.2) projektid on hetkel veel hindamisel. Aga juba maikuu lõpuks peaksid selguma ka selle taotlusvooru tulemused.

Ettevõtlusele suunatud taotlusvoor

PRIA juhendamisteenus LEADER projektitoetuse taotlejatele

Kohalike kogukondade arenguks suunatud LEADER toetuste taotlejatel on võimalik 19. veebruarist 8. märtsini kasutada uue teenusena juhendamist, mis aitab kliente taotluse esitamisel ning toob nende võimalused paremini esile. PRIA juhendamisteenus ei ole taotlejatele kohustuslik, kõik vajalikud dokumendid võib kokku panna ka iseseisvalt või kasutada konsulendi abi. Tegemist on hea lisavõimalusega, mis annab taotlejale kindlustunnet.

Juhendamisele pöördumiseks tuleb esmalt broneerida aeg PRIA kodulehe kaudu (teenuse valiku rippmenüüst tuleb valida „LEADER toetuse taotluse täitmise juhendamine“), broneerimine on juba avatud ning palume juhendamisele pöörduda aegsasti. Taotleja saab otsustada, kas soovib juhendamist telefoni teel, veebi teel või silmast silma kohtumise käigus Järvamaa teenindusbüroos Paides. Rohkem teavet leiab PRIA kodulehe infokeskusest.

Kuigi töö taotlustega ja nende hindamisega toimub eeskätt kogukonnakeskselt ning PRIA on loonud taotluste esitamiseks tehnilised võimalused, saab PRIA lisaks pakkuda toetuste huvilistele ka väärtuslikku kõrvalpilku. PRIA töötajatel on ülevaade kogu toetuse taotlemise protsessist ehk elukaarest. Selle väärtusliku teadmise põhjal saab ette näha võimalikke murekohti, millele juhendaja saab kliendi tähelepanu juhtida – koos saab üle vaadata taotlusel esitatavad andmed ning vajalikud dokumendid. Juhendamisteenus on osa PRIA uuest kliendistrateegiast, seega on teenuse kasutajate tagasiside kuldaväärt!

 

Avaneva taotlusvooru infopäev

Lõuna-Järvamaa Koostöökogu avab taotlusvooru kohaliku arengu ühisstrateegia 2023-2027
meetmest 1.1 „Kogukondade areng“  ja meetmest 1.2 „Investeeringud elukeskkonna arenduseks, kultuuripärandi säilitamiseks ja kogukonnateenuste pakkumiseks“ toetuse taotlejatele.

Taotluste esitamine PRIA e-teenuse keskkonnas 1. -15.03.2024

Meemetest 1.1 ja 1.2 taotlemise info  

Esmaseks abiks kogukonnameetmetest taotlejale

Kiire ülevaade taotlemisest ja nõuetest: LEADER toetusvõimalused kogukondadele

Täpsem info: https://koostookogu.ee/taotlejale/

Oma piirkonna taotlejate nõustamisega tegelevad igapäevaselt LEADER kontori inimesed.
Kuid uue programmperioodi ning uute eriliste reeglite kehtima hakkamise valguses käivitas PRIA pilootprojektiga nõustamisteenuse. Kasutada saab seda teenust perioodil 19.veebr – 8.märts 2024. (ainult sellel lühikesel perioodil!). Teenuse saamiseks on vaja aeg ette broneerida, broneerimine on juba avatud.

Täpsem info: https://www.pria.ee/uudised/leader-toetuste-huvilised-saavad-voimaluse-kasutada-pria-uut-juhendamisteenust

 

Peagi avaneb uue perioodi esimene taotlusvoor

Lõuna-Järvamaa Koostöökogu avab taotlusvooru kohaliku arengu ühisstrateegia 2023-2027
meetmest 1.1 „Kogukondade areng“  ja meetmest 1.2 „Investeeringud elukeskkonna arenduseks, kultuuripärandi säilitamiseks ja kogukonnateenuste pakkumiseks“ toetuse taotlejatele. 

Taotluste esitamine PRIA e-teenuse keskkonnas 1. -15.03.2024

Taotlejaks saab olla Türi vallas (v.a endises Käru vallas) ning endise Imavere valla piirkonnas tegutsev MTÜ, SA või KOV, kogukonnateenust arendava projekti puhul ka tegevuspiirkonnas tegutsev mikro- või väikeettevõtete määratlusele vastav äriühing ning füüsilisest isikust ettevõtja.

Toetatavad tegevused:

Meetmes 1.1 – ühistegevuste eluviimine, sh koolituste, seminaride, õppekäikude jmt kogukondi arendavate ühistegevuste, piirkondlike mainesündmuste ning piirkonna eripära tutvustavate või piirkonnaüleste suursündmuste korraldamine.

Meetmes 1.2 – Investeeringud materiaalsesse või immateriaalsesse varasse (nii ehitamine kui masinate-seadmete soetamine), sh elukeskkonna kaasajastamiseks ja atraktiivsuse tõstmiseks; vaba aja tegevuste ning enesearendusvõimaluste loomiseks ja täiendamiseks; kogukonna turvalisuse suurendamiseks; teemamuuseumite tegevuskeskkonna kaasajastamiseks; kultuuripärandi säilitamiseks ja tutvustamiseks, keskkonna- ja energiasäästlike lahenduste kasutusele võtmiseks jms.

Lisaks meetmes 1.2 – Investeeringud kogukonnateenuste ehk turutõrkega teenuste arendamiseks maapiirkondade elanikele.

Rahaliste vahendite jaotus 2024:

Meede 1.1 – eelarve 50 000 €, max toetussumma ühe projekti kohta 20 000 €;
Meede 1.2 – eelarve 142 523 €, max toetussumma ühe projekti kohta 60 000 €.

Info, konsultatsioonide kokkuleppimine ja nõustamine
tel 5332 3903 või koostoo@koostookogu.ee
tel 556 05230 või kristina@koostookogu.ee

Konsultatsioonid ja nõustamine LJKK kontoris  (Paide tn 6, Türi III korrus) eelneval kokkuleppel.

Veebruaris korraldame TAOTLEJATELE INFOPÄEVA. Kuupäev ja koht täpsustub peatselt.

Üldkoosolek kinnitas 2024 rakenduskava ning ühisprojekti esitamise

Taikse seltsimajas 7. detsembril 2023 toimunud üldkoosoleku päevakorras olnud mitmed olulised punktid said Koostöökogu liikmetelt üksmeelse heakskiidu. Kinnitati 2024. aasta rakenduskava (taotlusvoorude toimumise ajad, meetmete eelarved ning taotlemiseks vajalikku infot sisaldavad meetmelehed). Samuti kiideti heakas lõppeva programmperioodi viimase ühisprojekti “Kogukonna võimekus ja koostöö” ideekirjeldus ja eelarve.

2024 rakenduskava

Meetmeleht_MEEDE 1.1
Meetmeleht_MEEDE 1.2
Meetmeleht_MEEDE 2.1
Meetmeleht_MEEDE 2.2
Meetmeleht_MEEDE 3