Piirkonna ühisturunduse korraldamine

Projektiperiood 01.06.2016 – 31.12.2018
Partner: MTÜ Järva Arengu Partnerid
Toetuse summa – 33 480 €

Projekti koond

 

Koostöövõrgustike arendamine ja tugevdamine

Projektiperiood 01.06.2016 – 31.12.2018
Partner: MTÜ Järva Arengu Partnerid
Toetuse summa – 24 192 €

Projekti koond

 

ÜHISPROJEKT
Kogukondlik ja säästlik Lõuna-Järvamaa

Projektiperiood aprill 2017 – märts 2019
Partner: MTÜ Türi Kogukonnaselts
Toetuse summa – 67 692,60 €

Projekti koond

 

Jätkusuutlik maaettevõtlus Järvamaa aktiivse tutvustamise toel

Projektiperiood jaan 2018 – dets 2020
Partner: MTÜ Järva Arengu Partnerid
Toetuse summa – 36 315 €

Projekti koond

 

Keskpõrandale kokku

Projektiperiood juuni 2019 – dets 2022
Partnerid: MTÜ Järva Arengu Partnerid ning Raplamaa Partnerluskogu MTÜ
Toetuse summa – 45 000 €

Projekti koond

 

ÜHISPROJEKT
Elujõuline kogukond

Projektiperiood jaan 2022 – dets 2024
Partnerid: MTÜ Türi Kogukonnaselts ning OÜ Elise Aed
Toetuse summa – 68 220 €

Projekti koond