2024. a taotlusvoorud korraldatakse juba UUE PERIOODI EELARVEST
2023-2027 ühisstrateegia rakendamiseks

Taotlusvoor meetmest 1.1 „Kogukondade areng“  ja meetmest 1.2 „Investeeringud elukeskkonna arenduseks, kultuuripärandi säilitamiseks ja kogukonnateenuste pakkumiseks“ toetuse taotlejatele. 

Taotluste esitamine PRIA e-teenuse keskkonnas 1. -15.03.2024

Taotlusvoor meetmest 2.1 “Tänapäevane ettevõtluskeskkond ning kohalikud tooted ja teenused” ja meetmest 2.2 “Ettevõtete arendustegevus, koostöö ja ühisturundus” toetuse taotlejatele.

Taotluste esitamine PRIA e-teenuse keskkonnas 5.-19.04.2024

Konsultatsioonide kokkuleppimine ja nõustamine
tel 5332 3903 või koostoo@koostookogu.ee
tel 556 05230 või kristina@koostookogu.ee

Nõustamine LJKK kontoris (Paide 6, Türi, III korrus) eelneval kokkuleppel

26.03.2024 INFOPÄEVA esitlus LEADER toetusvõimalused ettevõtjatele

Juriidilised alused:

LEADER Määrus_29_2023

Määruse seletuskiri 29_2023

SOM määrus (ESF+, meetmest 1.3 taotlemiseks)

Taotlemist reguleerivad dokumendid

LJKK strateegia 2023–2027_sept_2023

2024 rakenduskava

Meetmeleht_MEEDE 1.1

Meetmeleht_MEEDE 1.2

Meetmeleht_MEEDE 2.1

Meetmeleht_MEEDE 2.2

Meetmeleht_MEEDE 3

Taotluste menetlemise ja hindamise kord, jaan 2024

Taotluse lisadokumentide vormid ja täitmise juhendid:

Ühistegevuse tegevuskava vorm

Ehituse hinnapakkumuse vorm

Ehituse hinnapakkumuse vormi_selgitused

Finantsprognoosid 2024-2027

LEADER 2023-2027 projektitaotlus e-PRIA juhend

Projektitaotluste hindamine

Hindamiskomisjon_2024_meede 1

Hindamiskomisjon_2024_meede 2