NÕUDED PROJEKTIDE ELLUVIIMISEL

Projektide elluviimise aeg ja maksetaotlused

Kohustuslikud pakkumiskutsed, hinnapakkumused ja riigihanked

PRIA nouded maksetaotlusele, nov 2017

Kaasnevad kohustused

Objektide tähistamine

 

TOETATAVATE OBJEKTIDE TÄHISTAMINE PERIOODIL 2014–2020

REG. LEHT

leader_vertikaal

leader_horisontaal

logo-leader-eesti-infosilt

 

SÜNDMUSTEST TEAVITAMISEKS

louna_jarva_koostookogu logo

logo

 

VORMID

Maksetaotlus  (täidetakse e-PRIAs)

Maksetaotlus osaliselt tasutud kuludokumentide alusel  (täidetakse e-PRIAs)

Ehitustegevuse kulud (PRIA)

Vabatahtliku tasustamata töö päevik

 

JURIIDILISED ALUSED

LEADER_määrus (kuni 02.11.2017)

UUS LEADER määrus, seisuga 3.11.2017

Vana määruse seletuskiri

Seletuskiri uus LEADER määrus

Riigihangete seadus, jõustunud 01.09.2017