PERIOOD 2016-2023

Taotlusvoorus marts2016 toetatud projektid

Taotlusvoorus mai2016 toetatud projektid

Taotlusvoorus veebruar2017 toetatud projektid

Taotlusvoorus aprill2017 toetatud projektid

Taotlusvoorus veebruar2018 toetatud projektid

Taotlusvoorus aprill2018 toetust saanud projektid

Taotlusvoorus veebruar2019 toetust saanud projektid

Taotlusvoorus aprill2019 toetust saanud projektid

Taotlusvoorus oktoober2020 toetust saanud projektid

Taotlusvoorus oktoober2021 toetust saanud projektid

Taotlusvoorus oktoober2021 toetust saanud COVID meetme projektid

Taotlusvoorus veebruar2022 toetust saanud projektid

Taotlusvoorus aprill 2022 toetust saanud projektid

Taotlusvoorus aprill 2022 toetust saanud COVID-19 projektid

Taotlusvoorus aprill 2023 toetust saanud meede 2.1 projektid

Taotlusvoorus aprill 2023 toetust saanud COVID-19 projektid