MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu juhatus on 11-liikmeline. Juhatuses on esindatud tegevuspiirkonna mittetulundussektori, kohaliku omavalitsuse üksuse  ja ettevõtete esindajad.

Imre Heinsaar
Juhatuse esimees, ettevõtjate esindaja
wilealpacafarm@gmail.com
Tel +372 505 2948

Pipi-Liis Siemann
Juhatuse liige, mittetulundussektori esindaja
pipiliiss@gmail.com
Tel +372 527 9775

Kalmer Keevend
Juhatuse liige, ettevõtjate esindaja
kalmer@tyri.ee
Tel +372 505 6595

Üllar Vahtramäe
Juhatuse liige, Türi valla esindaja
yllar.vahtramae@tyri.ee
Tel +372 504 0112

Triin Tippi
Juhatuse liige, Järva valla esindaja
triin.tippi@jarva.ee
Tel +372 520 7938

Reelika Marrandi
Juhatuse liige, ettevõtjate esindaja
reelika@eliseaed.ee
Tel +372 551 1499

Anu Zinovjev
Juhatuse liige, ettevõtjate esindaja
anu@sweets.ee
Tel +372 5563 6100

Aina Lee
Juhatuse liige, mittetulundussektori esindaja
leeaina@hotmail.com
Tel +372 506 1031

Anneli Siimussaar
Juhatuse liige, mittetulundussektori esindaja
anneli@piimandusmuuseum.ee
Tel +372 5691 5280

Koit Teder
Juhatuse liige, mittetulundussektori esindaja
koit.teder@neti.ee
Tel +372 515 3808

Tiina Lohur
Juhatuse liige, mittetulundussektori esindaja
lohurtiina@gmail.com
Tel +372 509 8964