Kokkuvõtteid lõppevast programmperioodist

Praegune rahastusperiood koos kahe üleminekuaastaga on LEADERi jaoks kohe-kohe lõppemas. Lõuna-Järvamaal on kõik taotlusvoorud toimunud, toetussummad välja jagatud ning suurem enamus projekte juba ka ellu viidud. Koostöökogu poolt rahastatud projektide abikõlblik kogumaksumus oli 3 807 296 eurot, toetuste mahuks 2 479 356 eurot. Kokkuvõtlikult saab öelda, et LEADER programmi toel on perioodil 2016-2022 piirkonna arengusse investeeritud ca 4 miljonit eurot.

LEADER meetme kaudu investeeriti piirkonda ligi 4 miljonit eurot

Strateegiliste eesmärkide täitmine ja saavutatud tulemused arvudes

LEADER toetuste mõju analüüs

KUTSE aasta lõpu koosviibimisele

Mõttetalgud – Türi avaliku ruumi kunstihäkk

Mis on Türi tõmbenumber? Mille järgi teab iga Eesti inimene, et ta on just Türil? Mis on Türi „maasikas“, mida tulla üle Eesti ja ka üle maailma vaatama? Mille taustal teeksid sina täna Türil pilte? Mida saaksime üheskoos juba täna, homme ja ülehomme ära teha, et neid „maasikaid“ oleks rohkem?

Loome- ja kunstihingi ning teisi huvilisi kutsutakse kaasa mõtlema 14.oktoobril kell 12-15 Kohvik-restos Ajatus.

Osalejate registreerimine: https://forms.office.com/r/AuyeZP3Ppv

Avaliku ruumi kunstihäkki korraldavad Lõuna-Järvamaa Koostöökogu ja Türi Vallavalitsus