Uue programmperioodi esimesed taotlusvoorud on lõppenud

Lõuna-Järvamaa koostöökogu 2024. aasta taotlusvoorud on lõppenud. Esmaspäeval, 27. mail kinnitas Koostöökogu juhatus ettevõtlusmeetmetesse 2.1 ja 2.2 esitatud projektide paremusjärjestuse. Elukeskkonna ja kogukondade arengule suunatud meetmete 1.1 ja 1.2 taotlusvoorude tulemused said Koostöökogu juhatuse poolt kinnitatud juba varem.  

Perioodil 1.-15.märts 2024 avatud olnud taotlusvooru laekus meetmesse 1.1 „Kogukondade areng“ 3 taotlust ning meetmesse 1.2 „Investeeringud elukeskkonna arenduseks, kultuuripärandi säilitamiseks ja kogukonnateenuste pakkumiseks“ 15 taotlust. Kõik taotlused jõudsid hindamisele. Kuna investeeringute meetmes küsiti raha ca 107 000 eurot rohkem, kui taotlusvooru eelarves jagada oli,  jäid mitmed head projektid sel korral rahastusest ilma. Tegevusrühma poolt rahastusotsuse saanud projektide toel hakatakse tegema mitmeid põnevaid avalikkusele suunatud tegevusi – rajatakse Türi põhikooli kaasava aia taristu koos väliõppeklaasiga, kaasajastatakse Taikse kogukonnakeskust – muudetakse ruumid valgemaks ja soojemaks ning luuakse juurde uusi kasutusvõimalusi, soetatakse Türi valla raamatukogudele laialdaste lisategevuste läbiviimiseks inventari ja tehnilisi vahendeid, ehitatakse avalik mänguväljak Väätsa staadioni vahetusse lähedusse, ostetakse sisustus Türi loomemaja mängudetoale, soetatakse piirkondades turvalisse suurendamiseks AED elustamisaparaate ning  liikurmasin terviseradade hoolduseks. Ürituste korraldamisele suunatud rahade toel korraldatakse Imaveres Piimapäeva, Türil Perefestivali ning aedade ja parkide rajamisega seotud inimestele inspiratsiooni loov koolitusreis nö aianduse olümpiamängudele.

Perioodil 5.-19.aprill 2024 avatud olnud ettevõtlusele suunatud taotlusvoorus laekus meetmesse 2.1 „Tänapäevane ettevõtluskeskkond ning kohalikud tooted ja teenused“ 23 taotlust ning meetmesse 2.2 „Ettevõtete arendustegevus, koostöö ja ühisturundus“ 2 taotlust. Hindamisele jõudsid 24 taotlust, sest üks ettevõte loobus tehnilist kontrolli käigus oma taotluse esitamisest. Ettevõtluse arengule suunatud investeeringute meetmes küsiti raha ca 317 000 eurot rohkem, kui taotlusvooru eelarves jagada oli, rahatusettepaneku said vaid 9 projekti 22st. Nende projektide toel soetatakse mitmeid kaasaegseid ja vajalikke seadmeid kohalikele väiketootjatele, renoveeritakse tootmis- ja ärihooneid ning muudetakse neid energiasäästlikumaks, sisustatakse pagarikoda, soetatakse uued seadmed kohvikutesse jne. Lisaks on kavandatud teha erinevaid arendus- ja turundustegevusi kahele piirkonnas tuntud ettevõttele.

Tänaseks on Lõuna-Järvamaa koostöökogu poolt kõik taotlused koos vajalike dokumentidega PRIAle esitatud ning taotlejad võivad soovi korral alustada oma projektide elluviimist. Ametlikud otsused vormistab PRIA järgneva 50 tööpäeva jooksul.

Toetuse saanute täpsemad nimekirjad leiad SIIT

Türil avati elukestvale õppele pühendatud pink

23. mail avati Türil Vabriku pargis üks eriline pink, mis on pühendatud elukestvale õppele ning väärikate ülikooli Türi programmi 10. tegutsemisaasta täitumisele. Pink on tõeline vaatamisväärsus, sest sellele nikerdatud puuskulptuurid väljendavad põlvkondade vahelist sidet, kus nii noorel kui vanal on teineteiselt palju õppida.

 
Fotod: Kristina Gudinas (Erakogu)

Pingi skulptuuridel on rääkida ka oma lugu. Pingil istuvad üks muhe vanahärra ja tema kõrval noor tüdruk. Vanahärra kuulab kõrvaklappidest muusikat, mida tüdruk talle oma mobiiltelefonist laseb. See taies sümboliseerib elukestvat õpet ja põlvkondade vahelist sidet.

Kavandataud pink pole tavaline pink tehasest, vaid see telliti Valgamaal tegutseva puuskulptuuride meistri Andres Rattasepa käest, kelle varem valminuid tööde galeriid saab vaadata SIIT. Tuntud meistri käe all vanast paarisaja-aastasest tammest tehtud pink maksis 8000 eurot, millest suurem osa kaeti Lõuna-Järvamaa koostöökogu ühisprojektist “Elujõuline kogukond”

Oma panuse pingi valmimisele andsid ka väärikas eas õppurid ise ja hoolivad vallakodanikud, toetajaid oli kokku ligi 100.

Eheda puuskulptuuri saamiseks kasutas Rattasepp ka ehedaid modelle, kes talle selles töös inspiratsiooni andsid ning silmale vajaliku visuaali lõid. “Leidsin vanahärra prototüübi oma kodukülast ja tüdrukutirts oli ka sealt samast võtta”.

Linnakodanike arvates võiks sellest pargist saada Türil üks eriline Pinkide park, kus tulevikus saab olema mitmeid erinevaid pinke ja istumisvõimalusi. Loodame, et järgmisi vaatamisväärsusi ei pea Türi elanikud enam kaua ootama.

Uue programmperioodi (2023-2027) rakendamine algas Lõuna-Järvamaal tegusalt

Lõuna-Järvamaa Koostöökogu oli uue perioodi rahade kasutusele võtmisel vabariigis esimeste hulgas, töötajatele tähendas see muude igapäevaste tegevuste kõrval tavapärasest sagedasemaid konsultatsioone ja nõustamisi. Põhjuseks loomulikult kohe aasta esimeses pooles avanevad taotlusvoorud ning uue programmperioodiga seonduvad teistsugused taotlustingimused. Suur huvi infopäevade ning konsultatsioonide vastu lubas eeldada, et projektitaotlusi on tulemas palju. Nii ka juhtus. Kokku läks esimeses taotlusvoorus hindamisele 18 taotlust – ürituste korraldamise meetmes 3 ning investeeringute meetmes 15. Ettevõtlustaotlusvoorus, kus konkurents on veelgi tihedam, pretendeerib toetusele 24 projekti.

Tänaseks on elukeskkonna ja kogukondade arengule suunatud taotlusvooru (meede 1.1 ja 1.2) tulemused Koostöökogu juhatuse poolt kinnitatud ning taotlused PRIAle menetlemiseks edastatud.

Kuna raha küsiti elukeskkonna investeeringute meetmes ca 107 000 eurot rohkem, kui taotlusvooru eelarves jagada oli, jäid mitmed head projektid sel korral paraku rahastuseta. Sellest on tõesti kahju, kuid loodame, et taotlejad leiavad ja kasutavad ka teisi toetusvõimalusi. Või kui LEADER toetuse vajadus säilub, siis tulevad juba veelgi paremaks lihvitud taotlustega meie 2025. aasta taotlusvooru.

1.-15. märts 2024 taotlusvoorus tegevusrühma poolt rahastusotsuse saanud projektide toel hakatakse tegema mitmeid põnevaid avalikkusele suunatud tegevusi – rajatakse Türi põhikooli kaasava aia taristu koos väliõppeklaasiga, kaasajastatakse Taikse kogukonnakeskust – muudetakse ruumid valgemaks ja soojemaks ning luuakse juurde uusi kasutusvõimalusi, soetatakse Türi valla raamatukogudele laialdaste lisategevuste läbiviimiseks inventari ja tehnilisi vahendeid, ehitatakse avalik mänguväljaks Väätsa staadioni vahetusse lähedusse, ostetakse sisustus Türi loomemaja mängudetoale, soetatakse piirkondades turvalisse suurendamiseks AED elustamisaparaate ning  liikurmasin terviseradade hoolduseks. Ürituste korraldamisele suunatud rahade toel korraldatakse Imaveres Piimapäev, Türil Perefestival ning aedade ja parkide rajamisega seotud inimestele inspiratsiooni loov koolitusreis nö aianduse olümpiamängudele.

Ettevõtlusele suunatud taotlusvooru (meede 2.1 ja 2.2) projektid on hetkel veel hindamisel. Aga juba maikuu lõpuks peaksid selguma ka selle taotlusvooru tulemused.