PRIA juhendamisteenus LEADER projektitoetuse taotlejatele

Kohalike kogukondade arenguks suunatud LEADER toetuste taotlejatel on võimalik 19. veebruarist 8. märtsini kasutada uue teenusena juhendamist, mis aitab kliente taotluse esitamisel ning toob nende võimalused paremini esile. PRIA juhendamisteenus ei ole taotlejatele kohustuslik, kõik vajalikud dokumendid võib kokku panna ka iseseisvalt või kasutada konsulendi abi. Tegemist on hea lisavõimalusega, mis annab taotlejale kindlustunnet.

Juhendamisele pöördumiseks tuleb esmalt broneerida aeg PRIA kodulehe kaudu (teenuse valiku rippmenüüst tuleb valida „LEADER toetuse taotluse täitmise juhendamine“), broneerimine on juba avatud ning palume juhendamisele pöörduda aegsasti. Taotleja saab otsustada, kas soovib juhendamist telefoni teel, veebi teel või silmast silma kohtumise käigus Järvamaa teenindusbüroos Paides. Rohkem teavet leiab PRIA kodulehe infokeskusest.

Kuigi töö taotlustega ja nende hindamisega toimub eeskätt kogukonnakeskselt ning PRIA on loonud taotluste esitamiseks tehnilised võimalused, saab PRIA lisaks pakkuda toetuste huvilistele ka väärtuslikku kõrvalpilku. PRIA töötajatel on ülevaade kogu toetuse taotlemise protsessist ehk elukaarest. Selle väärtusliku teadmise põhjal saab ette näha võimalikke murekohti, millele juhendaja saab kliendi tähelepanu juhtida – koos saab üle vaadata taotlusel esitatavad andmed ning vajalikud dokumendid. Juhendamisteenus on osa PRIA uuest kliendistrateegiast, seega on teenuse kasutajate tagasiside kuldaväärt!

Avaneva taotlusvooru infopäev

Lõuna-Järvamaa Koostöökogu avab taotlusvooru kohaliku arengu ühisstrateegia 2023-2027
meetmest 1.1 „Kogukondade areng“  ja meetmest 1.2 „Investeeringud elukeskkonna arenduseks, kultuuripärandi säilitamiseks ja kogukonnateenuste pakkumiseks“ toetuse taotlejatele.

Taotluste esitamine PRIA e-teenuse keskkonnas 1. -15.03.2024

Meemetest 1.1 ja 1.2 taotlemise info  

Esmaseks abiks kogukonnameetmetest taotlejale

Kiire ülevaade taotlemisest ja nõuetest: LEADER toetusvõimalused kogukondadele

Täpsem info: https://koostookogu.ee/taotlejale/

Oma piirkonna taotlejate nõustamisega tegelevad igapäevaselt LEADER kontori inimesed.
Kuid uue programmperioodi ning uute eriliste reeglite kehtima hakkamise valguses käivitas PRIA pilootprojektiga nõustamisteenuse. Kasutada saab seda teenust perioodil 19.veebr – 8.märts 2024. (ainult sellel lühikesel perioodil!). Teenuse saamiseks on vaja aeg ette broneerida, broneerimine on juba avatud.

Täpsem info: https://www.pria.ee/uudised/leader-toetuste-huvilised-saavad-voimaluse-kasutada-pria-uut-juhendamisteenust