Koostöökogu juhatus käis õppereisil

Augusti viimasel nädalal sai teoks Koostöökogu juhatuse poolt juba ammugi kavasse võetud õppereis Lääne-Virumaale. Kahe päeva jagu külastusobjekte valis välja ning õppereisi kava pani kokku seda piirkonda kõige paremini tundev inimene – MTÜ Arenduskoda tegevjuht Heiki Vuntus. Suur aitäh talle, meie juhatuse liikmete hinnangul oli programm suurepärane ning saadud muljed väga-väga head ja inspireerivad. Üheskoos veedeti kaks pikka ja sisutihedat päeva, külastati väga erinevaid ettevõtteid, tutvuti nii ettevõtluse investeeringute kui ka kogukondlike algatustega. Heade näidetena saab välja tuua kasvõi Leesi poodi, Hara sadamat, Veinivillat, Tapa rattaparki, Kolgaküla rahvamaja Ökokullerit või ka Moe mõisa. Igal pool olid meid vastu võtmas rõõmsad, lahked ja särasilmsed inimesed, oma ala tõelised tegijad. Koosoldud aeg ning saadud kogemused lõid soodsa pinnase ka meie inimeste ühisteks aruteludeks, tekkisid mitmedki põnevad projektiideed meie piirkonna arenduseks. Kas neist mõni ka töösse jõuab näitab loodetavasti juba lähiaeg.

Eakatele korraldati ühiskülastused Järvamaa taludesse

Avatud talude päeva nädalavahetusel, 24. ja 25. juulil, korraldas Lõuna-Järvamaa Koostöökogu tasuta bussireisid Järvamaa taludesse. Sihtgrupiks olid Lõuna-Järvamaa eakamad inimesed, kuna tavakülastajateks on neil päevadel pered, kes liiguvad nagunii omal käel ringi autodega. Üheskoos väikese bussiga ringisõitmine andis paremad võimalused aga ka üksikutele eakamatele inimestele.  Mõlemal päeval külastati nelja talu, kusjuures erinevate päevade programm oli erinev. Grupijuhina ja giidina sõitis mõlemad reisid kaasa kohalik giid Ülo Ormus.

Laupäeval, 24. juulil külastati üheskoos Käru muuseumi Kärus, Hellade Kolumatside SPA talu Kolu külas, Kaljusaare talu Öötla külas ning Hobukooli parki Koordi külas. Pühapäeval, 25. juulil sõidutas buss huvilised Kitse talusse Sagevere külas, RenTer aeda Imaveres, Mäeotsa hobitallu Vaali külas ning Käänu tallu Päinurme külas. Osalemisrõõmu pakuti kokku 20-le inimesele.

29.juulil külastas võrgustik Lõuna-Järvamaa mõisaid

Kesk-Eesti mõisate arenguprogrammi ringsõidul osalesid sel korral 12 mõisa esindajad – mõnest üks, mõnest 2-3 inimest. Üheskoos tutvuti nelja Lõuna-Järvamaa mõisaga – Kirna, Tori, Kabala ja Laupa mõisaga, üle vaadati aga ka Eistvere mõisa varemed ning sealne renoveeritud mõisaait.
Nagu Raplamaal, nii oli seegi päev sisutihe ning täis põnevaid avastusi. Mitmes mõisas jäi külastusaeg liigagi lühikeseks, sest tutvustamist ja uudistamist oli palju. Kuulati fakte külastatud mõisate ajaloost ning neile osaks saanud saatusest, tutvuti renoveerimistöödega, avastati huvitavaid materjale ning põnevaid kujunduselemente. Järgmine ringsõit on plaanis juba 12.augustil ning siis on huviorbiidis Põhja-Järvamaa mõisad.