Taotlusvooru tulemused on selgunud

L-J Koostöökogu 2020. aasta ettevõtlusmeetme 2.1 taotlusvoor on lõppenud, kõik dokumendid ja taotlused on PRIAle saadetud. Lõppenud taotlusvooru laekus kokku 14 projektitaotlust, kõik need jõudsid ka hindamisele. 5-liikmeline hindamiskomisjon lõpetas oma töö projektide paremusjärjestuste tekitamisega 18. novembril. Koostöökogu juhatus kinnitas hindamiskomisjoni poolt esitatud paremusjärjestuse oma
24. novembri koosolekul.

Rahastusotsuse saanud projektitaotlused

Hindamiskomisjoni ringsõit 12.nov 2020

Käsitöövõrgustik Raplamaal külas