25.juunil võeti Lõuna-Järvamaa Koostöökogu üldkoosolekul Imaveres vastu arengustrateegia aastateks 2009-2013

Strateegia 2009–2013