LEADER toetuste mõju analüüs

2016-2022 STRATEEGILISTE EESMÄRKIDE TÄITMINE JA SAAVUTATUD TULEMUSED ARVUDES

Kogukonna ja elukeskkonna meetmete analüüs

LJKK 2015-2023 Ettevõtlusmeetmete analüüs

 

L-J tegutsevate ettevõtete analüüs

LJKK tegevuspiirkonna elanikkonna analüüs

Arenguvajadused elanike pilgu läbi

 

LJKK strateegia koostamise tegevuskava 07.09.2022

Strateegia kavand (mustand) seisuga 11.10.2022

LJKK strateegia 2023–2027_sept_2023

 

TOIMUNUD SÜNDMUSED

Strateegia koostamise avasündmus – Kogemuskohvik 31.03.2022
Koostöökohtumised – Supervisioonid Türi valla külade ja kogukondade esindajatele  28.03.2022 ja 27.04.2022
Piirkondlikud mõttetalgud külades: Imavere 30.05.2022;  Laupa 06.06.2022;  Väätsa 09.08.2022;  Oisu 18.08.2022;   Taikse 22.08.2022
Piirkonna mainekujunduse ja turunduse valdkonna töörühma ideekorje 02.08.2022
Õppereis külade ja kogukondade esindajatele Otepää arukatesse küladesse  11.08.2022
Suveseminar ettevõtjatele ja ettevõtlikele inimestele  15.08.2022
Sotsiaalvaldkonna konverents-seminar 06.09.2022
Starteegiaseminar 21.-22.09.2022 (SWOT osa)
Kohtumised piirkonna eakatega: 11.10.2022 Türil, 13.10.2022 Väätsal, 19.10.Imaveres
Türi avaliku ruumi Kunstihäkk 14.10.2022
Sotsiaalvaldkonna ümarlaud 02.11.2022

 

Juhatuse koosolekud 31.05.2022 Kirnas, 07.09.2022 Veneveres
Üldkoosolek 11.10.2022