Uue programmperioodi esimesed taotlusvoorud on lõppenud

Lõuna-Järvamaa koostöökogu 2024. aasta taotlusvoorud on lõppenud. Esmaspäeval, 27. mail kinnitas Koostöökogu juhatus ettevõtlusmeetmetesse 2.1 ja 2.2 esitatud projektide paremusjärjestuse. Elukeskkonna ja kogukondade arengule suunatud meetmete 1.1 ja 1.2 taotlusvoorude tulemused said Koostöökogu juhatuse poolt kinnitatud juba varem.  

Perioodil 1.-15.märts 2024 avatud olnud taotlusvooru laekus meetmesse 1.1 „Kogukondade areng“ 3 taotlust ning meetmesse 1.2 „Investeeringud elukeskkonna arenduseks, kultuuripärandi säilitamiseks ja kogukonnateenuste pakkumiseks“ 15 taotlust. Kõik taotlused jõudsid hindamisele. Kuna investeeringute meetmes küsiti raha ca 107 000 eurot rohkem, kui taotlusvooru eelarves jagada oli,  jäid mitmed head projektid sel korral rahastusest ilma. Tegevusrühma poolt rahastusotsuse saanud projektide toel hakatakse tegema mitmeid põnevaid avalikkusele suunatud tegevusi – rajatakse Türi põhikooli kaasava aia taristu koos väliõppeklaasiga, kaasajastatakse Taikse kogukonnakeskust – muudetakse ruumid valgemaks ja soojemaks ning luuakse juurde uusi kasutusvõimalusi, soetatakse Türi valla raamatukogudele laialdaste lisategevuste läbiviimiseks inventari ja tehnilisi vahendeid, ehitatakse avalik mänguväljak Väätsa staadioni vahetusse lähedusse, ostetakse sisustus Türi loomemaja mängudetoale, soetatakse piirkondades turvalisse suurendamiseks AED elustamisaparaate ning  liikurmasin terviseradade hoolduseks. Ürituste korraldamisele suunatud rahade toel korraldatakse Imaveres Piimapäeva, Türil Perefestivali ning aedade ja parkide rajamisega seotud inimestele inspiratsiooni loov koolitusreis nö aianduse olümpiamängudele.

Perioodil 5.-19.aprill 2024 avatud olnud ettevõtlusele suunatud taotlusvoorus laekus meetmesse 2.1 „Tänapäevane ettevõtluskeskkond ning kohalikud tooted ja teenused“ 23 taotlust ning meetmesse 2.2 „Ettevõtete arendustegevus, koostöö ja ühisturundus“ 2 taotlust. Hindamisele jõudsid 24 taotlust, sest üks ettevõte loobus tehnilist kontrolli käigus oma taotluse esitamisest. Ettevõtluse arengule suunatud investeeringute meetmes küsiti raha ca 317 000 eurot rohkem, kui taotlusvooru eelarves jagada oli, rahatusettepaneku said vaid 9 projekti 22st. Nende projektide toel soetatakse mitmeid kaasaegseid ja vajalikke seadmeid kohalikele väiketootjatele, renoveeritakse tootmis- ja ärihooneid ning muudetakse neid energiasäästlikumaks, sisustatakse pagarikoda, soetatakse uued seadmed kohvikutesse jne. Lisaks on kavandatud teha erinevaid arendus- ja turundustegevusi kahele piirkonnas tuntud ettevõttele.

Tänaseks on Lõuna-Järvamaa koostöökogu poolt kõik taotlused koos vajalike dokumentidega PRIAle esitatud ning taotlejad võivad soovi korral alustada oma projektide elluviimist. Ametlikud otsused vormistab PRIA järgneva 50 tööpäeva jooksul.

Toetuse saanute täpsemad nimekirjad leiad SIIT