Uue programmperioodi (2023-2027) rakendamine algas Lõuna-Järvamaal tegusalt

Lõuna-Järvamaa Koostöökogu oli uue perioodi rahade kasutusele võtmisel vabariigis esimeste hulgas, töötajatele tähendas see muude igapäevaste tegevuste kõrval tavapärasest sagedasemaid konsultatsioone ja nõustamisi. Põhjuseks loomulikult kohe aasta esimeses pooles avanevad taotlusvoorud ning uue programmperioodiga seonduvad teistsugused taotlustingimused. Suur huvi infopäevade ning konsultatsioonide vastu lubas eeldada, et projektitaotlusi on tulemas palju. Nii ka juhtus. Kokku läks esimeses taotlusvoorus hindamisele 18 taotlust – ürituste korraldamise meetmes 3 ning investeeringute meetmes 15. Ettevõtlustaotlusvoorus, kus konkurents on veelgi tihedam, pretendeerib toetusele 24 projekti.

Tänaseks on elukeskkonna ja kogukondade arengule suunatud taotlusvooru (meede 1.1 ja 1.2) tulemused Koostöökogu juhatuse poolt kinnitatud ning taotlused PRIAle menetlemiseks edastatud.

Kuna raha küsiti elukeskkonna investeeringute meetmes ca 107 000 eurot rohkem, kui taotlusvooru eelarves jagada oli, jäid mitmed head projektid sel korral paraku rahastuseta. Sellest on tõesti kahju, kuid loodame, et taotlejad leiavad ja kasutavad ka teisi toetusvõimalusi. Või kui LEADER toetuse vajadus säilub, siis tulevad juba veelgi paremaks lihvitud taotlustega meie 2025. aasta taotlusvooru.

1.-15. märts 2024 taotlusvoorus tegevusrühma poolt rahastusotsuse saanud projektide toel hakatakse tegema mitmeid põnevaid avalikkusele suunatud tegevusi – rajatakse Türi põhikooli kaasava aia taristu koos väliõppeklaasiga, kaasajastatakse Taikse kogukonnakeskust – muudetakse ruumid valgemaks ja soojemaks ning luuakse juurde uusi kasutusvõimalusi, soetatakse Türi valla raamatukogudele laialdaste lisategevuste läbiviimiseks inventari ja tehnilisi vahendeid, ehitatakse avalik mänguväljaks Väätsa staadioni vahetusse lähedusse, ostetakse sisustus Türi loomemaja mängudetoale, soetatakse piirkondades turvalisse suurendamiseks AED elustamisaparaate ning  liikurmasin terviseradade hoolduseks. Ürituste korraldamisele suunatud rahade toel korraldatakse Imaveres Piimapäev, Türil Perefestival ning aedade ja parkide rajamisega seotud inimestele inspiratsiooni loov koolitusreis nö aianduse olümpiamängudele.

Ettevõtlusele suunatud taotlusvooru (meede 2.1 ja 2.2) projektid on hetkel veel hindamisel. Aga juba maikuu lõpuks peaksid selguma ka selle taotlusvooru tulemused.