Tööd alustas uus konsultant

Lõuna-Järvamaa koostöökogus alustas konsultandi ametikohal tööd Kristina Gudinas. Tema töö sisuks on Leader meetme rakendamise kaudu Lõuna-Järvamaa koostöökogu tegevuspiirkonna arendamine, peamisteks ülesanneteks projektitoetuse taotlejate ja maksetaotluse esitajate nõustamine ning Euroopa Sotsiaalfond+ meetme rakendamise korraldamine ja koordineerimine.

Piirkondliku Leader strateegia elluviimisega on Kristina varasemalt kokku puutunud mitme MTÜ Taikse Külaselts investeeringuprojekti elluviimise kaudu, tihedam ja sisukam koostöö Järvamaa Leader tegevusrühmadega sai aga alguse 2022.a kevadel, mil Järvamaast sai aastaks Eesti toidupiirkond ja Kristinast Järvamaa toidupiirkonna projektijuht. „Erinevate projektide kirjutamine, juhtimine ja aruandluse koostamine on minu elus ja minu „töölaual“ olnud juba enam kui 20 aastat. See kõik on andnud mulle suure kogemuse ja lisaks ka võimaluse suhelda erinevate MTÜ-de ja ettevõtetega“, iseloomustab oma kogemust Kristina ise.
Senine konsultant Ester Velliste jätkab Lõuna-Järvamaa koostöökogu tegevmeeskonnas raamatupidaja kohustes.

Pilkupüüdvad kujunduselemendid avalikus ruumis. Kokkuvõte Läti õppereisil osalenute muljetest ja tähelepanekutest

LEADER õppereis Sigulda, Ventspilsi ja Dobele linnade avaliku ruumi kujundusnäidetega tutvumise eesmärgil toimus 17.-19.augustil. Nimetatud linnadele lisaks külastati Raunas ühe perekonna rajatud suurt ja ilusat kollektsiooniaeda ning tutvuti Läti ühe suurima ja liigirikkaima dendroloogilise kollektsiooniga – Ledurga dendropargiga. Eraaedniku hobist alguse saanud ca 10 ha suuruse pargi hoolduse on praegusel ajal enda kanda võtnud kohalik omavalitsus. Õppereisi viimaseks külastusobjektiks oli suursugune Rundale loss oma uhke prantsuse aiaga.

Veidi pikemalt:

Fotod: https://koostookogu.ee/uldinfo/galeriid/

 

 

 

Ühisprojekti “Elujõuline kogukond” sündmused ROHEVESTIL

Suveseminar kutsub sel aastal Kirnasse

Nii nagu inimesel on unikaalne sõrmemuster, on meil kõigil ka täiesti erinevad mõtlemismustrid, mis arenevad välja lapsepõlves ja mõjutavad tervet meie edaspidist elu. Reeglina ei tulene meie mäluprobleemid mitte halvast või piiratud mälust, vaid hoopis üha pealiskaudsemast tähelepanuvõimest. Maailm on viimase paarikümne aasta jooksul infoga üleujutatud ja uputus aina kasvab. Ja selle sees peab inimene kuidagi ellu jääma, tervena püsima ning oma aju võimalikult mõistlikult kasutama.

Teemad, mida Tauri Tallermaa oma ettekandes käsitleb:

– kuidas aju ja mälu arenevad lapse- ja täiskasvanueas
– miks mälu vahest alt veab. 7 tüüpilisemat normaalse aju “viga”
– meeldejätmise protsessi kolm osa – tähelepanu, seoste loomine ja kordamine
– kuidas saada, hoida ja säilitada tähelepanu
– seoste loomine nõuab pingutust
– unustamine ja kordamine

 

Perioodi lõpetavale täiendavale taotlusvoorule on joon alla tõmmatud

Lõuna-Järvamaa Koostöökogu juhatuse otsusega avati 2023. aasta kevadel täiendav taotlusvoor meie piirkonna ettevõtjatele. Lisaks projektide elluviimisel tekkinud jääkidele suunati taotlusvooru eelarvesse 40 000 eurot tegevusrühma tegevuskulude eelarvest.

Perioodil 21.-28. aprill avatud olnud taotlusvooru laekus meetmesse 2.1 „Tänapäevane ettevõtluskeskkond“ 7 taotlust ning COVID-19 taasterahastu meetmesse „Elujõulised ettevõtted“ 2 taotlust. Kõik taotlused jõudsid hindamisele ning said tegevusrühma poolt positiivse otsuse. 5-liikmeline hindamiskomisjon koosseisus Siiri Vene, Kuldar Kuusik, Üllar Vahtramäe, Reeda Iismaa ja Katrin Puusepp lõpetas oma töö projektide paremusjärjestuste tekitamisega 22.mail. Koostöökogu juhatus kinnitas hindamiskomisjoni poolt esitatud paremusjärjestused 24.mai koosolekul.

Tänaseks on taotlused ja vajalikud dokumendid PRIAle esitatud ning taotlejad võivad alustada oma projektide elluviimist. Ametlikud otsused vormistab PRIA järgneva 60 tööpäeva jooksul.

Uue perioodi strateegia rakendamist alustab Lõuna-Järvamaa Koostöökogu 2024. aasta algusest. Siis avatakse uued taotlusvoorud juba uue Leader määruse tingimustes.

Toetust saanud projektid

Valmistume uueks perioodiks

LÕUNA-JÄRVAMAA KOOSTÖÖKOGU,
mille tegevuspiirkond on Türi vald (v.a endise Käru valla külad)
ning Järva vallast endise Imavere valla osa,
annab teada, et
taotleb kohaliku tegevusrühma toetust
„LEADER tegevusrühma LÕUNA-JÄRVAMAA KOOSTÖÖKOGU tegevuspiirkonna
kohaliku arengu ühisstrateegia 2023-2027“ rakendamiseks.

 

Ühisstrateegia rakendamisel kasutatakse „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika Eesti strateegiakava aastateks 2023-2027“ sekkumise 8.4 „LEADER – kogukonna juhitud areng“ ning Euroopa Sotsiaalfondi toetust, mille raames on piirkonnas tegutsevatel ettevõtetel, organisatsioonidel ja kohalikel omavalitsustel võimalus alates 2024. aastast taotleda toetust oma projektide elluviimiseks.

 

LJKK_ühisstrateegia 2023–2027

LISA 1. LJKK piirkonna elanikkonna analüüs
LISA 2. Elanikkond sotsiaalvaldkonna vajadustest lähtvalt
LISA 3. L-J tegutsevate ettevõtete analüüs
LISA 4. Arenguvajadused elanike pilgu läbi

 

Praktilised õpitoad kutsuvad huvilisi

Ühisprojekti „Elujõuline kogukond“ tegevustena saavad mai teisel nädalal toimuma paar põnevat ettevõtmist rohenäppudele ning neile, kes soovivad emadele või miks mitte ka iseendale rõõmu valmistada:

  • 10. mail kell 18-20 Türil Konna maja aias permakultuuri praktiline koolitus.
  • 14. mail kell 11-13 OÜ Elise Aed puukoolis Retla külas, Rehe talus anumatesse kompositsioonide tegemise õppepäev.

Meie kohalik permakultuuri spetsialist Marian Nummert on lubanud järgmist: „Seekordsel koolitusel teeme käed mullaseks. Tutvume olemasoleva olukorraga, teeme kõpitsusi/kohendusi, aga ka täitsa uut loomist. Võtame tähelepanu alla taimed, mis on iseseisvamad, kuid samas pakuvad toetust nii inimesele kui loodusele. Vaatame, kuidas aru saada mulla ja mullaelustiku hetkeseisust ning arutame, mida on tark teha, et toetada nii enda aiapidamist kui ka loodust“.

Elise Aia perenaine Reelika Marrandi kutsub aga emadepäeva ennelõunal toimuvale õppepäevale uudistama, kuidas sättida püsi- ja suvelilli kaunitesse kompositsioonidesse. Kohapeal on olemas hulgaliselt lilli ja valik taimeanumaid, soovi korral võib aga kaasa võtta hoopis oma taimenõu, olgu selleks siis ampel, rõdukast, vana pada, ärakasutatud saapapaar või mõni suuremat sorti pott. Ägeda kompositisooni valmistamiseks on sobilikud kõik. Tore oleks ju veeta koos emaga üks armas ja teistmoodi päev. Kas pole?

 

Lõuna-Järvamaa Koostöökogu sai uue juhatuse esimehe

Koostöökogu senine juhatuse esimees Pipi-Liis Siemann asub peatselt tööle Riigikogus. Sellega seoses tekkis tal kahtlus, et ta ei suuda enam piisava põhjalikkusega LEADER tegevusrühma töösse ja juhatuse esimehe ametisse panustada, tõenäoliselt on mõnedel juhtudel keerulisem ka koosolekutele jõuda. Nii tegi ta 15.märtsi juhatuse koosolekul ettepaneku valida ühingule uus juhatuse esimees. Pipi-Liisi ettepanekul ja osalenud juhatuse liikmete ühisel heakskiidul valiti uueks juhatuse esimeheks Imre Heinsaar.

Imre Heinsaar on osalenud ettevõtjate esindajana Lõuna-Järvamaa Koostöökogu juhatuse töös alates 2016. aasta veebruarist.

Täiendav taotlusvoor ettevõtlusmeetmetest toetuse taotlemiseks

Louna Jarvamaa Koostookogu 6m 93×142 taotlusvoor

Lõuna-Järvamaa Koostöökogu juhatuse otsusega muudame 2023. aasta rakenduskava ning avame aprillis täiendava taotlusvooru meetmetest 2.1 “Tänapäevane ettevõtluskeskkond” ning COVID-19 taasterahastu meede “Elujõulised ettevõtted” toetuse taotlemiseks.

Ettevõtluse arendamiseks suunatud projektitaotluste vastuvõtt PRIA e-keskkonnas 21.-28. aprill 2023.

Seoses programmperioodi lõppemisega saame rahastada ainult masinate/seadmete soetamist. Ei rahastata ehitustegevusi!

Toetuse suurused:
Meede 2.1    1 000 – 10 000 euri  (meetme eelarve 54 986,91 euri)
COVID meede     2 000 – 20 000 euri (meetme eelarve 34 058,97 euri)

Palume kõigil, kes soovivad avanevasse taotlusvooru projektitaotluse esitada, meiega aegsasti konsultatsiooni eesmärgil ühendust võtta. Räägime plaanid läbi ning püüame leida parima võimaluse. Nii väldime ühelt poolt asjatut tööd, teisalt garanteerime meie LEADER piirkonna rahaliste vahendite parima kasutuse.

Info, konsultatsioonid ja nõustamine:
Riina 5332 3903 või koostoo@koostookogu.ee
Ester 5305 9978 või konsultant@koostookogu.ee

Taotlusvormid ja abimaterjalid meie kodulehel alajaotuses “Taotlejale”

Koolitus “Permakultuur väikelinnas Türil”

Permakultuur on loodusest lähtuv eetiline disainimise viis, mille abil on võimalik vaadata enese suhet looduse ja ümbritseva eluruumiga uue pilguga. Saab kujundada aeda, toetada elurikkust, korraldada omavalitsuse majandamist ja avastada hoolivust.

Esimene teoreetiline koolitus tutvustab permakultuuri ja selle rakendamist väikelinnaelus –  millist rikkust võib permakultuuri rakendamine tuua nii meile enestele kui ka looduskeskkonnale meie ümber. Räägitakse lähemalt ka mullast, mullaelustikust ning elusa mulla tähendusrikkast tööst.

Koolituse teises osas (kunagi soojemal ajal) teeme käed mullaseks Konna maja aiasopis.
Koolitaja Marian Nummert: “Olen igakülgne elu uurija, eriti huvitab mind muld ja looduse tervikliku toimimise sisemine loogika. Olen permakultuuriga tegelenud nüüdseks üle kümne aasta. Alates 2022. aastast on minu koduks Türi ning seetõttu avardan oma kogemusi just väikelinnaaianduse- ja elurikkuse osas”.