Väike seminar suure seminari sees

Talveseminari üheks osaks olid sel aastal tegevusgruppide väiksema ringi seminarid, kus tutvustati 2018. aastal tehtut, aga ka 2019. aasta plaane. Kuna Lõuna-Järvamaa Koostöökogu koostab parasjagu strateegia elluviimise seiret ning juba teadaolevalt on plaanis strateegiasse sisse viia väikesed muudatused, tehti Narva-Jõesuus mõningast eeltööd – kõik osalejad said üles kerkinud küsimuste osas kirjalikke vastuseid anda ja oma ettepanekuid esitada.

 

 

Taotlusvoor meetmest 1.1 ja 1.2 taotlejatele

Talveseminar 2019

Kolme tegevusgrupi traditsiooniline Talveseminar toimub 10.-11. jaan 2019 Narva-Jõesuu MERESUU SPA Hotelli konverentsiruumis. Selle aasta teema on AJAS MUUTUV LEADER.

Tulevikku silmas pidades arutame üheskoos kogukonna juhitud kohaliku arengu põhimõtete rakendamise ja laiendamise võimaluste üle järgmisel Euroopa Liidu programmperioodil.

Talveseminari KAVA

Särghaua õppekompleksi külastus 26. nov

Õppepäeva teema: Kestlik mõtteviis Särghaua õppekompleksi näitel, vana talu ülesehitus kaasaegseks õppekompleksiks (Tallinna Ülikool), kompleksiga kaasnevad teenused toovad maapiirkonda elu ja rohkelt külastajaid, samuti loovad töökohti.

Päevakava

Juhatuse koosolek 15.11.2018

LJKK juhatuse koosolek toimub neljapäeval, 15. novembril 2018 kell 15.00-17.00
L-J Koostöökogu kontoris (Paide tn 6, Türi)

Päevakava

Õppepäev Esna piirkonnas 1. nov 2018

Õppepäeva teema: Kogukondlik ja kestlik mõtteviis hariduses Vodja kooli näitel, kogukonna koostöö Esna näitel. Mõttekoda – Lõuna-Järvamaa piirkonna kogukondade ootused kogukonnakeskustele ja tegevustele, koostöövõimalused kogukonnakeskuste vahel.

Päevakava

Kokkuvõte päevast:
Esna piirkonna külastus projekti “Kogukondlik ja kestlik Lõuna-Järvamaa” raames viis 10 kogukonnaseltside inimest õppepäevale, kus keskendusime Rocca Al Mare Vodja õppekoha näitel kestliku mõtteviisi praktikatesse hariduses. Kooli sisekujundus ja töövahendid on seotud säästva renoveerimise ja taaskasutuse põhimõtetega. Koolijuht Priit tegi põhjaliku ülevaate ka loomade hoolduse teraapilisest seosest inimese mõttemaailmaga. Kogu kompleksi arendus on pidev, tulevikuplaanid võivad piirkonna jätkusuutlikkust oluliselt mõjutada.
Hobukooli pargis Koordi külas tutvus grupp säästva ehitusmaailmaga (maailmas unikaalne savi- ja põhutehnika), samuti külastati samas asuvat õppekeskust, kus saab ehitustehnikaid õppida. Equilibre MTÜ teeb koostööd mitmete koolide ja programmidega. Põgusalt sai tutvuda ka kevadel avatava Labürindi teemapargiga, park on valmimisjärgus.
Õppepäeva lõpetas mõttekoda, kus vaadeldi Lõuna-Järvamaa piirkonna seltsimajade teadaolevat infot avalikkusele ning plaaniti edasised kokkusaamised, et ühiselt piirkonnas nähtavad olla ning vajalikke teenuseid kompaktselt pakkuda. Ajurünnak tõi välja, et kogukonnamajadelt soovitakse järgmisi teenuseid: lastesündmused, majutus, ruumi rent, kohalikud sündmused, tähtpäevade tähistamised, õpitoad, kokkusaamised, kaugtöökoha võimalus kogukonnamajades, kohvik, huviringid, laste päevahoid, looduslähedane mõtteviis jms. (Koostas Aili Avi)

Inspiratsiooniseminar Metsajõel

Inspiratsiooniseminar “Türi – roheline vald” Metsajõe Puhkemajas teisipäeval, 6. novembril kell 10-17.

Milline on jätkusuutlik (kestlik) kogukond või omavalitsus? Kuidas saab omavalitsus toetada elanikke, ettevõtjaid ja loodust samal ajal? Kas see on üldse võimalik? Milline on tuleviku ettevõtlus – kas jätkusuutlik äri saab olla ka kasumlik? Kas “roheline” mõteviis tähendab ainult looduse kaitset või saab seda kasutada ka inimeste heaolu suurendamiseks ja ettevõtete edendamiseks?

Päevakava

Ülevaade õppekäigust Võrumaale

Vaatamata mõnevõrra ekstreemsetele ilmastikuoludele õnnestus Järvamaa Leader tegevusgruppide külaskäik Võrumaale hästi. Kuigi oli laupäev, võeti järvakaid igal pool väga soojalt vastu. Oma töid-tegemisi ja projekte tutvustasid Võrumaa Partnerluskogu ja UMA MEKK kaubamärgi esindajad, tutvuda saime juustu, suitsuliha ja käsitöö veinide tootmisega, samuti suitsusaunapärandi ja ka imeilusa käsitööga. Erilist vaimustust tekitas taas “elule äratatud” nukkude erakogu (lausa nukumuuseum) Tammsaare külas Kõrgemäe talus ning kõigi külastatud ettevõtjate pühendumus oma töösse – see kumas läbi kõigist nende juttudest. Mitmel juhul tegeleti talutootmisega lausa muu põhitöö kõrvalt. Pühapäeval saime osa põnevast Lindora laadast ning võime kinnitada, et tõesti saab taolist suursündmust korraldada isegi metsade keskel, kus puuduvad elekter ja muud kommunikatsioonid, aga on olemas ettevõtlikud inimesed ja kaua aastaid au sees hoitud traditsioonid. Võrumaa õppekäigul osales kokku 26 inimest, neist 14 Lõuna-Järvamaalt.

Üldkoosolek kinnitas 2019 taotlusvoorude ajad ja eelarvesummad

Eistveres 2. oktoobril toimunud LJKK üldkoosolekul oli päevakorras mitmeid olulisi teemasid. Teiste hulgas ka 2019. aasta rakenduskava kinnitamine.

Üldkoosolek kinnitas taotlusvoorude aegadeks:

Meetmed 1.1 ja 1.2 (elukeskkond ja kogukond) – 8.-15. veebr 2019
meetmed 2.1 ja 2.2 (ettevõtlus) – 18.-26. aprill 2019

Eelarvesummad jagunevad 2019. aastal meetmete kaupa järgmiselt:

Strateegia meetme nimetus Taotletav toetussuma
1.1 Tegusad inimesed ja elujõuline kogukond 20 000,00
1.2 Atraktiivne elukeskkond ja kogukonnateenused 98 488,90
2.1 Tänapäevane ettevõtluskeskkond 239 054,68
2.2 Kohalikud tooted ja turundus 45 000,00
3 Rahvusvaheline ja siseriiklik koostöö 45 362,27
Strateegia meetmete rakendamise eelarve kokku 447 905,85

 

Võrumaa külastusprogramm

Koostööprojekti “Koostöövõrgustike arendamine ja tugevdamine” raames külastavad käsitöö- ja toiduvõrgustike liikmed 27.-28. oktoobril Võrumaad, sh ka Lindora laata. Lõuna-Järvamaalt on osalemiseks registreerunud 16 inimest.

Külastusprogramm