Oisus toimus Türi valla külade ja kogukondade teine koostöökohtumine

Kolmapäeva, 27.aprilli pärastlõunal kogunes Oisu rahvamajja mõnus seltskond asjalikke ja tegusaid naisi Türi valla erinevatest nurkadest, esindatud olid piirkonnad ja mitmed külad Türist Ollepani.

Peatsete superviisorite Reet Maiste ning Merike Kimberi juhendamisel lahendati nelja tunni jooksul mitmeid ülesandeid, jagati kogemusi ning edulugusid. Põhiliseks läbivaks teemaks oli seekordsel kokkusaamisel motivatsioon. Mis meid motiveerib oma kogukonnas vabatahtlikena tegustema? Ning kuidas seda motivatsiooni hoida ja kasvatada?

Veidi pikem ülevaade siin

 

 

Mida kogesime ja õppisime Hollandi õppereisil

LEADER õppereis Hollandisse on nüüd toimunud ja osalejate tagasiside on suuresti positiivne. Viie päeva jooksul külastasime väga erinevaid ja omanäolisi paiku, ühiseks nimetajaks kõigil lilled, haljastus, maastikuarhitektuur või regionaalne mainekujundus.

Nagu oodata võiski oli aprillikuine Holland kevadlilli täis – lõputul hulgal tulpe, nartsisse, hüatsinte jm. Eriliselt jäid silma jalgratastel liikuvad inimesed, ilusad ja korras hooned, hoolitsetud aiad, liigniiskuse ärajuhtimiseks rajatud kanalid koos toredate sillakestega, majade või teede vahelistel haljasaladel rohtu näksivad lambad, pügatud puud ning tuulikud. Vaatamata sellele, et maad on vähe, on pargid suured ja võimsad, need ei ole liigselt hoolitsetud, kuid neis on ääretult mõnus liikuda või pinkidel puhata.

Üks mis kindel – lilleilu ja festivalide korralduse ehk siis piirkonna mainekujunduse pealt Hollandis rahaga kokku ei hoita.

Külastuskohtade kava

Kokkuvõte ja õppetunnid spetsialistide pilgu läbi

Uue juhatuse esimesed otsused

Neljapäeval, 7.aprillil toimus Lõuna-Järvamaa Koostöökogu juhatuse hiljuti valitud koosseisu esimene koosolek, mille päevakorras oli teiste teemade kõrval ka juhatuse esimehe valimine ning lõppenud taotlusvooru projektide paremusjärjestuse kinnitamine.

Ühingu juhatuse esimeheks valiti kolme aastase pausi järel taas Pipi-Liis Siemann, juhatuse volitused kestavad kuni veebruarini 2025. Käesoleva aasta 18.-25.veebruaril avatud olnud meede 1.2 „Atraktiivne elukeskkond ja kogukonnateenused“ taotlusvoorus oli sel korral jagada 221 328 eurot, taotlusvooru laekus 9 projekti. Juhatus kinnitas projektide hindamistulemused ja paremusjärjestuse. Meetme eelarvest jagub täis mahus toetust viiele projektile, kuues projekt saab osalise rahastuse, seda muidugi juhul, kui need projektitaotlused ka PRIA poolt rahastusotsused saavad.

Toetuse saanud projektid

Kogemuskohvikus sai alguse uue strateegia ettevalmistamise periood

Lõuna-Järvamaa Koostöökogu korraldas 2023-2027 perioodi strateegia koostamise avasündmusena  31.märtsil Türil Konna majas kogemuskohviku, kus Koostöökogu tegevjuht Riina Trumm tegi ülevaate praeguse strateegia elluviimisest ning kutsus kohalikke inimesi strateegia ettevalmistamise tegevustes (küsitlustes, aruteludes jms) aktiivselt osalema.

Loe edasi

LEADER projektide hindamiskomisjon tutvus investeeringuvajadustega

Eile, 22.märtsil sõitsid Lõuna-Järvamaa Koostöökogu projektide hindajad piirkonnas ringi, kohtusid taotlejatega ning täpsustasid investeeringute vajadusi. Kohtumiseks olid eelnevalt nõusoleku andnud kõik sel korral meetmest 1.2 toetuse taotlejad.
Meetme 1.2 „Atraktiivne elukeskkond ja kogukonnateenused“ 2022. aasta taotlusvooru laekus tähtajaliselt 9 taotlust. Taotluste kogusummaks on 324 827 eurot, kuid jagamiseks on eelarves raha ca 100 000 euro võrra vähem, täpsemalt 221 328 eurot.

Hindamiskomisjoni poolt pannakse projektide paremusjärjestus paika 31. märtsil toimuval komisjoni koosolekul. Koostöökogu juhatus kinnitab paremusjärjestuse 7. aprillil.

Türi piirkonna külade esindajad kohtuvad Taikses

Esmaspäeval, 28.märtsil kell 13-17 toimub Taikse seltsimajas Türi valla külade esindajate koostöökohtumine – supervisoon, mille käigus arutletakse üheskoos nii oma murede-probleemide-ootuste-lootuste kui ka rõõmude ja õnnestumiste üle. Koostöökohtumise eesmärk on toetada toimiva koostöövõrgustiku tekkimist, samuti soov luua eeldused valla eri piirkondade tulemuslikuks arendamiseks, sh erinevate tegevuste planeerimiseks ja ka kogukondade soove arvestava piirkondliku arengustrateegia koostamiseks.

Supervisiooni läbiviijad: Reet Maiste ja Merike Kimber (International Supervision and Coaching Institute’i psühhosotsiaalse valdkonna superviisor-coachi väljaõppe tudengid).

Kohtumise paremaks ettevalmistamiseks on vajalik osalejate eelregistreerimine. Oma osalemissoovist tuleks teatada hiljemalt 20.märtsil e-aadressil: koostoo@koostookogu.ee või telefonil 53323903 (Riina Trumm).

Käsitöövõrgustiku õppekäik Vilniuse käsitöölaadale

Leedu kaitsepühaku Kazimiri auks peetav Vilniuse käsitöölaat on Baltimaade suurim ja vanim laat, mis toimub traditsiooniliselt märtsi esimesel nädalavahetusel. See on uhke ja suurejooneline sündmus, kuhu tulevad kohale sajad ja sajad müüjad. Kogu Vilniuse vanalinn on nagu üks suur laadaplats, kus müügiks on eksponeeritud tooted ehedast käsitööst tänapäevase tarbekunstini, lisaks kõikvõimalikud põnevad söögid ja joogid. Selle aasta laadast sai osa ka hulk Kesk-Eesti käsitöövõrgustiku inimesi, kes õppekäiguga vägagi rahule jäid. Lisaks pakutud laadamelule tutvuti omal käel või giidi juhendamisel Vilniuse vanalinnaga ning õhtul külastati üheskoos veel ka Vilniuse Ooperi ja Balletiteatrit.

KAVA

 


 

 

Giidide arenguprogramm jätkub ja ootab ka uusi osalejaid

Juba peatselt jätkub giidide arenguprogramm, mis algas 2021. aastal ning mida korraldatakse ja rahastatakse LEADER tegevusrühmade Lõuna-Järvamaa Koostöökogu, Järva Arengu Partnerid ja Raplamaa Partnerluskogu koostööprojektist “Keskpõrandale kokku”.

Järgmised giidide võrgustikule mõeldud üritused toimuvad juba käesoleva aasta märtsis, aprillis ja mais:

Giiditöö koolitused (osalustasu 15 eurot, tasutakse arve alusel).

Koolitaja Tiina Auling

16.03.2022 kell 15.30-19.30 Kilplaste teemapargis. Teemad: Kes on giid? Milline on hea giid? Klienditeenindamise põhitõed. Suhtlusoskused. Grupi juhtimine. Praktiline ülesanne ning selle analüüs.

23.032022 kell 15.30-19.30 Eesti Piimandusmuuseumis. Teemad: Giiditeksti koostamine. Giidi esinemine bussis. Praktiline ülesanne, selle filmimine ning analüüs. Marsruudi koostamine atesteerimiseksamiks. Praktilisi näpunäiteid atesteerimiseks.

30.03.2022 kell 15.30-19.30 Koht täpsustamisel. Marsruudi praktiline ettevalmistamine, marsruudi läbisõitmine, praktilised harjutused – töö mikrofoniga, töö grupiga, giiditeksti ettekandmine, analüüs.

Giiditöö koolitusele registreerumine hiljemalt 11.03.2022: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZ1saSQTiMP7Ve3wakh1eLb890_iaGWM8-JSCO_SiO-IPJMw/viewform

 

Giidide atesteerimiseksamid (osalustasu 40 eurot, tasutakse arve alusel)

08.04.2022 Järvamaa kirjalik atesteerimiseksam
09.04.2022 Järvamaa praktiline atesteerimiseksam

Järvamaa giidide atesteerimiseksamile registreerumine hiljemalt 01.04.2022: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesNQNstTFpCdj-SnXdrLtLzazjQZ75TXzFzVY7WKFH7d0Y-w/viewform

Nii 2021. kui 2022. aastal giidide arenguprogrammi läbinud saavad võimaluse osaleda 12.-14.05.2022 toimuval õppekäigul Vormsi saarele.

Palume jagada infot oma tutvusringkonnas giidinduse huvilistele, et info jõuaks võimalikult paljudeni.

2022 Kesk-Eesti giidide arenguprogramm