Uue juhatuse esimesed otsused

Neljapäeval, 7.aprillil toimus Lõuna-Järvamaa Koostöökogu juhatuse hiljuti valitud koosseisu esimene koosolek, mille päevakorras oli teiste teemade kõrval ka juhatuse esimehe valimine ning lõppenud taotlusvooru projektide paremusjärjestuse kinnitamine.

Ühingu juhatuse esimeheks valiti kolme aastase pausi järel taas Pipi-Liis Siemann, juhatuse volitused kestavad kuni veebruarini 2025. Käesoleva aasta 18.-25.veebruaril avatud olnud meede 1.2 „Atraktiivne elukeskkond ja kogukonnateenused“ taotlusvoorus oli sel korral jagada 221 328 eurot, taotlusvooru laekus 9 projekti. Juhatus kinnitas projektide hindamistulemused ja paremusjärjestuse. Meetme eelarvest jagub täis mahus toetust viiele projektile, kuues projekt saab osalise rahastuse, seda muidugi juhul, kui need projektitaotlused ka PRIA poolt rahastusotsused saavad.

Toetuse saanud projektid