LEADER projektide hindamiskomisjon tutvus investeeringuvajadustega

Eile, 22.märtsil sõitsid Lõuna-Järvamaa Koostöökogu projektide hindajad piirkonnas ringi, kohtusid taotlejatega ning täpsustasid investeeringute vajadusi. Kohtumiseks olid eelnevalt nõusoleku andnud kõik sel korral meetmest 1.2 toetuse taotlejad.
Meetme 1.2 „Atraktiivne elukeskkond ja kogukonnateenused“ 2022. aasta taotlusvooru laekus tähtajaliselt 9 taotlust. Taotluste kogusummaks on 324 827 eurot, kuid jagamiseks on eelarves raha ca 100 000 euro võrra vähem, täpsemalt 221 328 eurot.

Hindamiskomisjoni poolt pannakse projektide paremusjärjestus paika 31. märtsil toimuval komisjoni koosolekul. Koostöökogu juhatus kinnitab paremusjärjestuse 7. aprillil.

Türi piirkonna külade esindajad kohtuvad Taikses

Esmaspäeval, 28.märtsil kell 13-17 toimub Taikse seltsimajas Türi valla külade esindajate koostöökohtumine – supervisoon, mille käigus arutletakse üheskoos nii oma murede-probleemide-ootuste-lootuste kui ka rõõmude ja õnnestumiste üle. Koostöökohtumise eesmärk on toetada toimiva koostöövõrgustiku tekkimist, samuti soov luua eeldused valla eri piirkondade tulemuslikuks arendamiseks, sh erinevate tegevuste planeerimiseks ja ka kogukondade soove arvestava piirkondliku arengustrateegia koostamiseks.

Supervisiooni läbiviijad: Reet Maiste ja Merike Kimber (International Supervision and Coaching Institute’i psühhosotsiaalse valdkonna superviisor-coachi väljaõppe tudengid).

Kohtumise paremaks ettevalmistamiseks on vajalik osalejate eelregistreerimine. Oma osalemissoovist tuleks teatada hiljemalt 20.märtsil e-aadressil: koostoo@koostookogu.ee või telefonil 53323903 (Riina Trumm).

Käsitöövõrgustiku õppekäik Vilniuse käsitöölaadale

Leedu kaitsepühaku Kazimiri auks peetav Vilniuse käsitöölaat on Baltimaade suurim ja vanim laat, mis toimub traditsiooniliselt märtsi esimesel nädalavahetusel. See on uhke ja suurejooneline sündmus, kuhu tulevad kohale sajad ja sajad müüjad. Kogu Vilniuse vanalinn on nagu üks suur laadaplats, kus müügiks on eksponeeritud tooted ehedast käsitööst tänapäevase tarbekunstini, lisaks kõikvõimalikud põnevad söögid ja joogid. Selle aasta laadast sai osa ka hulk Kesk-Eesti käsitöövõrgustiku inimesi, kes õppekäiguga vägagi rahule jäid. Lisaks pakutud laadamelule tutvuti omal käel või giidi juhendamisel Vilniuse vanalinnaga ning õhtul külastati üheskoos veel ka Vilniuse Ooperi ja Balletiteatrit.

KAVA

 


 

 

Giidide arenguprogramm jätkub ja ootab ka uusi osalejaid

Juba peatselt jätkub giidide arenguprogramm, mis algas 2021. aastal ning mida korraldatakse ja rahastatakse LEADER tegevusrühmade Lõuna-Järvamaa Koostöökogu, Järva Arengu Partnerid ja Raplamaa Partnerluskogu koostööprojektist “Keskpõrandale kokku”.

Järgmised giidide võrgustikule mõeldud üritused toimuvad juba käesoleva aasta märtsis, aprillis ja mais:

Giiditöö koolitused (osalustasu 15 eurot, tasutakse arve alusel).

Koolitaja Tiina Auling

16.03.2022 kell 15.30-19.30 Kilplaste teemapargis. Teemad: Kes on giid? Milline on hea giid? Klienditeenindamise põhitõed. Suhtlusoskused. Grupi juhtimine. Praktiline ülesanne ning selle analüüs.

23.032022 kell 15.30-19.30 Eesti Piimandusmuuseumis. Teemad: Giiditeksti koostamine. Giidi esinemine bussis. Praktiline ülesanne, selle filmimine ning analüüs. Marsruudi koostamine atesteerimiseksamiks. Praktilisi näpunäiteid atesteerimiseks.

30.03.2022 kell 15.30-19.30 Koht täpsustamisel. Marsruudi praktiline ettevalmistamine, marsruudi läbisõitmine, praktilised harjutused – töö mikrofoniga, töö grupiga, giiditeksti ettekandmine, analüüs.

Giiditöö koolitusele registreerumine hiljemalt 11.03.2022: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZ1saSQTiMP7Ve3wakh1eLb890_iaGWM8-JSCO_SiO-IPJMw/viewform

 

Giidide atesteerimiseksamid (osalustasu 40 eurot, tasutakse arve alusel)

08.04.2022 Järvamaa kirjalik atesteerimiseksam
09.04.2022 Järvamaa praktiline atesteerimiseksam

Järvamaa giidide atesteerimiseksamile registreerumine hiljemalt 01.04.2022: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesNQNstTFpCdj-SnXdrLtLzazjQZ75TXzFzVY7WKFH7d0Y-w/viewform

Nii 2021. kui 2022. aastal giidide arenguprogrammi läbinud saavad võimaluse osaleda 12.-14.05.2022 toimuval õppekäigul Vormsi saarele.

Palume jagada infot oma tutvusringkonnas giidinduse huvilistele, et info jõuaks võimalikult paljudeni.

2022 Kesk-Eesti giidide arenguprogramm

Tööd alustas LEADER spetsialist

Käesoleva aasta 21. veebruar oli Lõuna-Järvamaa Koostöökogu jaoks tähtis päev. Meie väiksesse aga töökasse kollektiivi lisandus uus töötaja – LEADER spetsialisti ametis tööd alustanud Marianne Kersna. Marianne on noor ja tegus naine, kelle tugevuseks on juhtimise ja töö organiseerimise oskused, hea pingetaluvus, can-do suhtumine ning suur huvi uute asjade õppimise ja saadud teadmiste rakendamise vastu. Tema tööülesanneteks saavad olema nii Koostöökogu koostööprojektide elluviimisega seotud tegevuste korraldamine kui ka taotlejate projektide elluviimise jälgimine, pärast mõningast väljaõppeperioodi kindlasti juba ka taotlejate nõustamine ja kõik muud piirkonna arenduseks olulised tegevused.

Sama päeva pärastlõunal toimus Väätsa rahvamajas Lõuna-Järvamaa Koostöökogu üldkoosolek, kus selgus ühingu uue juhatuse koosseis. Juhatusse valiti ettevõtlusvaldkonna esindajatena Kalmer Keevend, Anu Zinovjev, Imre Heinsaar ja Reelika Marrandi, mittetulundussektori esindajatena Aina Lee, Anneli Siimussaar, Pipi-Liis Siemann, Tiina Lohur ja Koit Teder ning kohalike omavalituste esindajatena Triin Tippi ja Kati Nõlvak.

Soovime edu ja kordaminekuid neile kõigile!

LJKK üldkoosolek, kus valitakse ka uus juhatus

Esmaspäeval, 21.veebruaril kell 14.30 – 17.00 toimub Väätsa renoveeritud rahvamajas Lõuna-Järvamaa koosöökogu üldkoosolek, mille päevakorras on mitmed olulised küsimused – 2021. a majandusaasta aruande ning uue perioodi strateegia tegevuskava kinnitamine, aga ka järgmiseks kolmeks aastaks juhatuse valimine. Sellest tulenevalt on võimalikult paljude liikmete osavõtt vägagi oodatud ja vajalik.

Hea L-J Koostöökogu liige, palun anna oma osalemisest teada e-aadressil: koostoo@koostookogu.ee

Üldkoosoleku kutse ja päevakava

2021.a. MAJANDUSAASTA ARUANNE

LJKK strateegia koostamise tegevuskava

 

Talveseminari kokkuvõte ja ettekanded

Pärast kahe aastast vaheaega toimus 12.-13.jaanuaril Rakveres taaskord traditsiooniline Talveseminar. Sel korral oli seminari põhiteemaks „Roheline Eesti“ ning peaesinejaks koostööplatvormi Rohetiiger eestvedaja Teele Pehk . Järgnes ettekanne „Rohepöördest ja keskkonnasäästlikust elust Lahemaal“, selle tegi MTÜ Kolgaküla Seltsi esindaja Kaisa Linno ning lõpetuseks tutvustas Külli Eller (SA Järvamaa) Järvamaa rohelise sihtkoha kvaliteedimärgise saamiselugu. Teisel päeval toimus ringsõit MTÜ Partnerid tegevuspiirkonnas, täpsemalt Sõmerul. Külastasime väga põnevat Looduse ja tehnika maja, noortekeskust ning Sõmerul paiknevat Rakvere vallavalitsuse vallamaja. Põnev ja meeleolukas oli vallamajas esitatud ettekanne Rakvere valla elust ja ühistegemistest, eriti aga Lambafestivalist välja kasvanud Maaelu festivali korraldamisest.

Talveseminari-KAVA

Rohetiigri-ettekanne

Roheline-Lahemaa-ettekanne

Roheline-sihtkoht-esitlus

Lõuna-Järvamaa Koostöökogu pakub tööd LEADER spetsialistile

Lõuna-Järvamaa koostöökogu kui piirkondlik arendusorganisatsioon, mille tegevus tugineb kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegiale, pakub tööd LEADER spetsialistile.

LEADER spetsialisti tööülesanneteks on:

 • toetada igakülgselt piirkonna arengustrateegia elluviimist;
 • aidata kaasa taotlusvoorude ettevalmistamisele;
 • nõustada taotlejaid projektitaotluste sisu- ja vormistamise küsimustes;
 • teostada projektitaotlusdokumentide tehnilist kontrolli;
 • kontrollida projektide maksetaotlusi ja koguda seireandmeid;
 • juhtida ja korraldada tegevusgrupi poolt algatatud LEADER projektide elluviimist;

LEADER spetsialistilt eeldame:

 • iseseisvust ja initsiatiivikust
 • täpsust, tähelepanelikkust ning õppimisvõimet
 • head koostöö- ja suhtlemisoskust
 • projektitöö kogemust;
 • head inglise keele oskust kõnes ja kirjas;
 • valmisolekut lähetusteks.

Pakume:

 • täis- või osakoormusega töökohta
 • huvitavat, väljakutseid pakkuvat ja mitmekülgset tööd
 • paindlikke töötingimusi
 • sõbralikku ja toetavat meeskonda

Kandideerimiseks palume saata CV ning avaldus/motivatsioonikiri 20. jaanuariks 2022 aadressile koostoo@koostookogu.ee.
Info ja lisateave: LJKK tegevjuht Riina Trumm, tel +372 5332 3903.