Üldkoosolek kinnitas 2024 rakenduskava ning ühisprojekti esitamise

Taikse seltsimajas 7. detsembril 2023 toimunud üldkoosoleku päevakorras olnud mitmed olulised punktid said Koostöökogu liikmetelt üksmeelse heakskiidu. Kinnitati 2024. aasta rakenduskava (taotlusvoorude toimumise ajad, meetmete eelarved ning taotlemiseks vajalikku infot sisaldavad meetmelehed). Samuti kiideti heakas lõppeva programmperioodi viimase ühisprojekti “Kogukonna võimekus ja koostöö” ideekirjeldus ja eelarve.

2024 rakenduskava

Meetmeleht_MEEDE 1.1
Meetmeleht_MEEDE 1.2
Meetmeleht_MEEDE 2.1
Meetmeleht_MEEDE 2.2
Meetmeleht_MEEDE 3