Tööd alustas uus konsultant

Lõuna-Järvamaa koostöökogus alustas konsultandi ametikohal tööd Kristina Gudinas. Tema töö sisuks on Leader meetme rakendamise kaudu Lõuna-Järvamaa koostöökogu tegevuspiirkonna arendamine, peamisteks ülesanneteks projektitoetuse taotlejate ja maksetaotluse esitajate nõustamine ning Euroopa Sotsiaalfond+ meetme rakendamise korraldamine ja koordineerimine.

Piirkondliku Leader strateegia elluviimisega on Kristina varasemalt kokku puutunud mitme MTÜ Taikse Külaselts investeeringuprojekti elluviimise kaudu, tihedam ja sisukam koostöö Järvamaa Leader tegevusrühmadega sai aga alguse 2022.a kevadel, mil Järvamaast sai aastaks Eesti toidupiirkond ja Kristinast Järvamaa toidupiirkonna projektijuht. „Erinevate projektide kirjutamine, juhtimine ja aruandluse koostamine on minu elus ja minu „töölaual“ olnud juba enam kui 20 aastat. See kõik on andnud mulle suure kogemuse ja lisaks ka võimaluse suhelda erinevate MTÜ-de ja ettevõtetega“, iseloomustab oma kogemust Kristina ise.
Senine konsultant Ester Velliste jätkab Lõuna-Järvamaa koostöökogu tegevmeeskonnas raamatupidaja kohustes.