Avaneva taotlusvooru infopäev

Lõuna-Järvamaa Koostöökogu avab taotlusvooru kohaliku arengu ühisstrateegia 2023-2027
meetmest 1.1 „Kogukondade areng“  ja meetmest 1.2 „Investeeringud elukeskkonna arenduseks, kultuuripärandi säilitamiseks ja kogukonnateenuste pakkumiseks“ toetuse taotlejatele.

Taotluste esitamine PRIA e-teenuse keskkonnas 1. -15.03.2024

Meemetest 1.1 ja 1.2 taotlemise info