Entries by Riina

PRIA juhendamisteenus LEADER projektitoetuse taotlejatele

Kohalike kogukondade arenguks suunatud LEADER toetuste taotlejatel on võimalik 19. veebruarist 8. märtsini kasutada uue teenusena juhendamist, mis aitab kliente taotluse esitamisel ning toob nende võimalused paremini esile. PRIA juhendamisteenus […]

Avaneva taotlusvooru infopäev

Lõuna-Järvamaa Koostöökogu avab taotlusvooru kohaliku arengu ühisstrateegia 2023-2027 meetmest 1.1 „Kogukondade areng“  ja meetmest 1.2 „Investeeringud elukeskkonna arenduseks, kultuuripärandi säilitamiseks ja kogukonnateenuste pakkumiseks“ toetuse taotlejatele. Taotluste esitamine PRIA e-teenuse keskkonnas […]

Esmaseks abiks kogukonnameetmetest taotlejale

Kiire ülevaade taotlemisest ja nõuetest: LEADER toetusvõimalused kogukondadele Täpsem info: https://koostookogu.ee/taotlejale/ Oma piirkonna taotlejate nõustamisega tegelevad igapäevaselt LEADER kontori inimesed. Kuid uue programmperioodi ning uute eriliste reeglite kehtima hakkamise valguses […]

Peagi avaneb uue perioodi esimene taotlusvoor

Lõuna-Järvamaa Koostöökogu avab taotlusvooru kohaliku arengu ühisstrateegia 2023-2027 meetmest 1.1 „Kogukondade areng“  ja meetmest 1.2 „Investeeringud elukeskkonna arenduseks, kultuuripärandi säilitamiseks ja kogukonnateenuste pakkumiseks“ toetuse taotlejatele.  Taotluste esitamine PRIA e-teenuse keskkonnas […]

Üldkoosolek kinnitas 2024 rakenduskava ning ühisprojekti esitamise

Taikse seltsimajas 7. detsembril 2023 toimunud üldkoosoleku päevakorras olnud mitmed olulised punktid said Koostöökogu liikmetelt üksmeelse heakskiidu. Kinnitati 2024. aasta rakenduskava (taotlusvoorude toimumise ajad, meetmete eelarved ning taotlemiseks vajalikku infot […]

Tööd alustas uus konsultant

Lõuna-Järvamaa koostöökogus alustas konsultandi ametikohal tööd Kristina Gudinas. Tema töö sisuks on Leader meetme rakendamise kaudu Lõuna-Järvamaa koostöökogu tegevuspiirkonna arendamine, peamisteks ülesanneteks projektitoetuse taotlejate ja maksetaotluse esitajate nõustamine ning Euroopa […]

Suveseminar kutsub sel aastal Kirnasse

Nii nagu inimesel on unikaalne sõrmemuster, on meil kõigil ka täiesti erinevad mõtlemismustrid, mis arenevad välja lapsepõlves ja mõjutavad tervet meie edaspidist elu. Reeglina ei tulene meie mäluprobleemid mitte halvast […]