Juhatuse koosolek 21. novembril

LJKK juhatuse koosolek toimub 21. novembril kell 14.30-16.00 Koostöökogu kontoris

Kutse ja päevakava

 

Leader taotlusvõimalused Imavere valla infopäeva teemaks

Neljapäeval, 10. novembril algusega kell 15 toimub Imavere vallamajas valla ettevõtjate ja mittetulundusühingute infopäev, mille esimeseks teemaks on Leader taotlusvõimalused. Koostöökogu tegevjuht Riina Trumm annab ülevaate 2016. aasta taotlusvoorude tulemustest ning jagab olulisemat eelinfot 2017. aasta taotlemise võimalustest.

Muuseumivõrgustiku olulisemad sõnumid

Eesti Jalgrattamuuseumis 28. septembril 2016 toimunud kohtumisest võttis osa 14 inimest väga erinevatest Järvamaa muuseumitest. Ühises arutelus selgusid mitmed sarnased murekohad, nt ruumipuudus fondihoidla tarvis või probleemid seoses muuseumite turundamisega. Arutati läbi võimalikke lahendusi ning esitati ettepanekud edasise koostöö osas: kogumike ja trükiste väljaandmine, teemapõhised ühisnäitused, koolitused, õppereisid, koosviibimised kogemuste vahetamise eesmärgil jne. Suurimaks väljakutseks hinnatakse võrgustiku elujõuliseks kasvatamist.

 

Positiivsed otsused on saadud juba ka PRIA-lt

Kõik käesoleva aasta Lõuna-Järvamaa Koostöökogu rahastusettepanekuga projektid on tänaseks positiivse otsuse kätte saanud ka PRIAlt. Täpsem info Koostöökogu kodulehelt alajaotusest “2016-2020 a toetatud projektid.

Vastavalt üldkoosoleku poolt kinnitatud 2017. aasta rakenduskavale toimuvad Lõuna-Järvamaa Koostöökogu 2017. aasta taotlusvoorud veebruaris (kogukonna ja elukeskkonna meetmed) ning aprillis (ettevõtlusmeetmed).

Soovime kõigile toetust saanud taotlejatele edukat projektide elluviimist!

Muuseumivõrgustiku kokkusaamine Väätsal

Kolmapäeval, 28. sept-l algusega kell 11.00 toimub Järvamaa muuseumivõrgustiku kohtumine Eesti Jalgrattamuuseumis Väätsal (vanas vallamajas aadressil Pikk tn 9).
Kohtumist korraldavad Leader tegevusgrupid Lõuna-Järvamaa Koostöökogu ning Järva Arengu Partnerid oma ühise koostööprojekti “Koostöövõrgustike arendamine ja tugevdamine” raames. Kohtumisele on oodatud kõigi meie piirkonna muuseumite esindajad ning külade (või muu) ajaloo kogujad.

Oma osalemisest palume teada anda aadressil: konsultant@koostookogu.ee või telefonil 5305 9978 hiljemalt 26. septembriks.

28.09.2016 Muuseumivõrk kava

Käsitöövõrgustiku kohtumine sõnas ja pildis

05.09.16 toimunud võrgukohtumise kokkuvote

LJKK üldkoosolek

MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu üldkoosolek toimub teisipäeval, 6. septembril 2016 kell 15.00-16.30  Särevere mõisas (Türi vallas, Säreveres).

Oma OSALEMISEST palume teatada hiljemalt 4. septembriks e-aadressil koostoo@koostookogu.ee.

Päevakava

Käsitöövõrgustiku kohtumine

Esmaspäeval, 5. septembril 2016 kell 16-18 toimub PI-SI Kohvimajas (Väike-Aia 20, Paide) MTÜ-de Lõuna-Järvamaa Koostöökogu ning Järva Arengu Partnerid koostööprojekti „Koostöövõrgustike arendamine ja tugevdamine“ raames käsitöötootjate võrgustiku esimene kohtumine.

Kohtumise eesmärk: Hästitoimiva koostöö korraldamine Järvamaa LEADER tegevuspiirkondade käsitööettevõtjate vahel (tutvume omavahel, tutvustame projektist lähtuvaid koostöövõimalusi, peame nõu lähituleviku tegevuste üle).

Kohtumisele on oodatud piirkonna käsitöötegijad/käsitöö ettevõtjad. Osalemissoovist palume teada anda hiljemalt 1. septembril e-aadressil koostoo@koostookogu.ee või telefonil 53323903.

 

Juhatuse koosolek 29.08.2016

MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu juhatuse koosolek esmaspäeval, 29. aug 2016 kell 14.00-16.30 Koostöökogu kontoris Paide 6, Türi linn.

Päevakava

Talude esindajad külastasid Jäägri Villat

LEADER tegevusgruppide Lõuna-Järvamaa Koostöökogu ja Järva Arengu partnerid kutsel kogunesid esmaspäeval, 16. augustil Avatud talude päeval osalenud Järvamaa ettevõtete esindajad tagasiside seminarile Jäägri Villasse (Albus). Ühises sõbralikus vestlusringis meenutati 23. juulit – Avatud talude päeva, vahetati muljeid ja kogemusi, räägiti üllatusmomentidest ja ehmatustest. Saadud info on oluliseks sisendiks järgmise aasta sündmuse ettevalmistamisel nii taludele endile kui ka kohalikule tegevusgrupile. Üldiselt oli tagasiside positiine ning avaldati arvamust, et sarnases ettevõtmises soovitakse osaleda ka järgmisel suvel.

Seminari kava