Käsitöövõrgustiku koostööseminar Kilplaste Kojas

Käsitöövõrgustiku koostööseminar toimub esmaspäeval, 20. märtsil
kell 16 – 18.15
Müüsleris Kilplaste kojas.
Kavas:

Järvamaa käsitööettevõtjate koostöö arendamine: vajaduste välja selgitamine, koostöövõrgustiku arendusorganisatsiooni loomine ja selle võimalused-kasud, koostöövõrgustiku arengukava koostamine, ühisprojektide võimalused (sh ühisturundus, toodete/teenuste kombineerimine jm), näited edukast koostööst Eestist ja mujalt, järgmiste koostöötegevuste otsustamine.

Seminari viib läbi  ettevõtluskonsultant Sirje Kuusik, koostöövõrgustiku MTÜ KEEL www.ehedad.ee liikmestalu Kuusiku loodustalu perenaine.

Osavõtuks palutakse registreerida17. märtsini võrgustikujuhi aadressil hedi.jyrgen@gmail.com .