Kogukonnad soovivad suuremat hääleõigust maapiirkondade arengu poliitika kujundamisel

Tutvu pressiteatega ning Tartu deklaratsiooniga (eesti keelne versioon)
LEADERI/CLLD uuendamine perioodiks 2020+

Pressiteade-ELARD-06.03.2017

LEADER_CLLD-deklaratsioon-EST