Seminar andis piisavalt mõtlemisainet

Ettevõtluskonsultant Sirje Kuusik tutvustas 20. märtsil Müüsleris, Kilplaste Kojas toimunud seminaril Järvamaa käsitöö ettevõtjatele Lahemaa aastatepikkust praktilist ühistöökogemust. Ametliku võrgustikuna koos tegutsedes saab liita nii vaimsed kui materiaalsed ressursid, saab ennast nähtavamaks teha, saab olla üksteisele partner-soovitaja jne, kokkuvõtlikult – võrgustik tagab tegevusharu jätkusuutlikkuse. Lahemaal asutati maaturismi nimetuse alla koondatud ettevõtetele ühistegevuse ning turunduse paremaks korraldamiseks ühine mittetulundusühing juba aastal 2005. Kas ka Järvamaa ettevõtjad katusorganisatsiooni asutamiseni jõuavad, näitab aeg.

Seminari MEMO