Lõuna-Järvamaa Koostöökogu koostab strateegiat aastateks 2014-2020

Oleme alustanud strateegia koostamise protsessiga 2014.a. kevadel. Tänaseks on koostatud sotsiaalmajanduslik analüüs, tehtud kokkuvõtted lõppenud perioodi strateegia elluviimisest ning läbi viidud küsitlus tegevuspiirkonna elanike seas, et saada teada, mis on kodukohas hästi, mis halvasti ning millest puudust tuntakse. Oktoobris toimusid külakoosolekud Väätsal, Türil, Oisus, Kabalas ja Imaveres. Külakoosolekuid juhtis Artur Talvik. Külakoosolekutel arutleti järgmistel teemadel: mille poolest erineb minu kogukond naaberkogukondadest, missuguseid kogukonnateenuseid oleks vaja piirkonnas arendada, missugune ettevõtlus aitaks piirkonda töökohtasid luua ning missugused pehmed tegevused annaksid tõuke piirkonna arengule. Arutleti, mis on hästi, mis halvast ning mis vajab arendamist. Toimusid väga asjalikud arutelud.
06.-07. novembril toimub 2-päevane strateegia seminar, kus võetakse kõik materjalid kokku ning töötatakse välja tegevuspiirkonna arenguprioriteedid ning rahastamisele kuuluvad meetmed. Esmase strateegia tööversiooni soovib Lõuna-Järvamaa Koostöökogu esitada Põllumajandusministeeriumile novembri kuu jooksul tagasiside saamiseks ning paranduste-täienduste tegemiseks

Järvamaa päevad Tallinnas toimuvad juba kolmandat korda

Lõuna-Järvamaa Koostöökogu ja Järva Arengu Partnerid korraldavad koostöös juba kolmandat aastat järjest Järvamaa päevad Tallinnas. Päevade eesmärk on tutvustada Järvamaad ning pakkuda inimestele Järvamaa tooteid ning teenuseid. Sel aastal toimuvad Järvamaa päevad 31. oktoobril ja 01. novembril Solarise keskuses. Järvamaalt läheb oma tooteid ja teenuseid pakkuma üle 20 ettevõtja. Lisaks tutvustame Järvamaad kui atraktiivset turismipiirkonda ning turvalist ja mõnusat elukeskkonda kutsudes inimesi Järvamaale külla ja miks mitte ka elama! Maal on mõnus!
Täpsem info: Ülle Leesmaa, tel 5185110 või projektijuht Urmas Jõgi, tel. 5032505.

Tallinna südalinna kerkib mini-Järvamaa

Sel reedel ja laupäeval toimuvad Tallinnas Solaris keskuses «Järvamaa päevad».

Leader tegevusgruppide Järva Arengu Partnerid ja Lõuna- Järvamaa Koostöökogu eestvedamisel saab 31.oktoobril 10st 21ni ja 1.novembril 9st 21ni Solarises uudistada üle kahekümne maakonna ettevõtte väljapanekut. Järvamaa ettevõtted tutvustavad väga laia kaubavalikut, kodustest suupistetest ja käsitööst turismipakettideni. Arctic Finland House on väljas näiteks tünnisaunaga ja Konesko AS tutvustab tuulegeneraatoreid ( uudistamiseks on väljas generaatori tiiviku üks 3,5 meetrine tiib).
Ettevõtmise eesmärgiks on tutvustada Järvamaad atraktiivse äri- ja turismipiirkonnana ning hea elukeskkonnana. Eesmärgiks on ka aidata Järvamaa ettevõtetel leida uusi kliente ning koostööpartnereid.
Solarise keskus võõrustab üritust teist aastat, sest korraldajate sõnul on omavaheline koostöö olnud väga hea.

Leader tegevusgrupid jagavad piirkonna arenguks läbi Maaelu Arengukava Leader toetusi. Aastatel 2008-2013 on toetatud Järvamaal pea 500 projekti, kokku üle 4,4 miljoni euroga.
Lisainfo www.jap.org.ee, Silva Anspal 5064211 või www.koostookogu.ee, Ülle Leesmaa 5185110.
Järvamaa Päevade Korraldaja Urmas Jõgi 5032505.IMGP1042

PRESSITEADE: LEADER programm toetas Lõuna-Järvamaa ettevõtmisi 2 miljoni euroga

MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu toetas viimase viie aasta jooksul Imavere, Türi ja Väätsa valla maaelu arendamise projekte ligi 2 miljoni euroga. Maaelu arengukava LEADER programmi rahastuse saamiseks laekus 352 projekti, millest toetati 234 ettevõtmist.

“Olen väga rõõmus ja tänulik selle üle, et meil elavad inimesed, kes soovivad ja julgevad tegutseda ning enda unistusi ellu viia – julge pealehakkamine on alati võit!” rääkis MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu tegevjuht Ülle Leesmaa.

Muuhulgas loodi LEADER toetusega Türile pritsumeeste kokaklubi ning Vaimse tervise- ja õpiabi keskus, taastati Eistvere mõisa ait, Väätsale ehitati kaasaegne rulapark ning mänguväljak, arendati Türi vibukooli ning taastati vana uunikum Londoni buss Leyland. Koos Türilt pärit muusiku Jaan Pehkiga tehti videod, mis tutvustavad erinevaid projekte. Lisaks uuris Jaan Pehk kohalikelt aktiivsetelt elanikelt, miks just Järvamaal on hea elada.

1) Vaata, kuidas Jaan Pehk Eistvere mõisas leiba vormis

2) Jaan Pehk käis Türi Loovuse Vabakoolis hingamas

3) Jaan Pehk õpib Türi pritsumeestega grillima

4) Mida teha Järvamaal? Jaan Pehk käis Väätsa vallavanemalt uurimas

5) Jaan Pehk õppis Türi vibukoolis laskma

 

LEADER-meetme järgmine rahastusperiood aastateks 2014-2020 on juba alanud, kuid uued taotlusvoorud on tulemas ilmselt 2016. aasta alguses. MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu ootab Imavere, Türi ja Väätsa vallast uusi projekte, millega koostöökogu loodab kaasa aidata väikeettevõtluse tugevdamisele ning arendamisele ja elu põnevamaks muutmisele kolmes vallas.

MTÜ Lõuna-Järvamaa koostöökogu on üks 26-st Eestis tegutsevast LEADER-tegevusgrupist, mille eesmärk on maaelu arendamine.

Järvamaa päevad Tallinnas 2014

Järvamaa päevad Tallinnas toimuvad 31. oktoober ja 01. november SOLARISE KESKUSES. Järvamaa päevade eesmärk on anda võimalus Järvamaa ettevõtetele ennast reklaamida ja tooteid ning teenuseid müüa. Lisaks soovime tutvustada Järvamaad kui mõnusat ja kaasaegset elukeskkonda. Kõik, kes soovivad osaleda Järvamaa päevadel, leiavad täpsema info lisadest!

Järvamaa Päevad Tallinnas 2014

Küsimused osalejale

Esimene külakoosolek edukalt peetud!

Esimene külakoosolek uue perioodi strateegia ettevalmistamiseks toimus 08. oktoobril Imavere Piimandusmuuseumi saalis. Koosolekul osales 22 inimest. Toimus väga elav ja põnev arutelu. Kokkuvõtte külakoosolekust ning fotod: Mai Kukk, MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu juhatuse liige

Strateegia külakoosolek Imavere 08.10.14

GALERII

Järva maavanem Tiina Oraste tutvustas “Järvamaa” raamatut

Raamat „Järvamaa” on ilmunud LEADER projekti raames, mille eesmärk on tutvustada maakonna ettevõtlus- ja elukeskkonda võimalikele sise- ja välisinvestoritele, ettevõtjatele ja külalistele. Raamatu vahetekstid on Andres Noormetsa sulest. Lisaks fotodele saab rubriigis „Minu pilt Järvamaast” sõna 26 Järvamaaga seotud inimest, nende seas Neeme Väli, Jaak Mae, Tõnu Õnnepalu, Maive Rute, Taavi Kotka, Jaanus Murakas. Raamatu valmimiseks ideest trükini kulus ligi kaks aastat, sest tellija SA Järvamaa Arenduskeskus soovis fotode kaudu näidata ettevõtlus- ja elukeskkonna muutumist nelja aastaaja vaheldudes.

Projekti tulemina on valminud 500 eesti- ja ingliskeelset albumit, mis tutvustab piirkonna investeerimisvõimalusi ning ettevõtlus- ja elukeskkonda fotode ja tekstide kaudu. Projekti kogumaksumus oli 17 976 eurot. Projekti rahastasid MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu ja MTÜ Järva Arengu Partnerid, Järva Maavalitsus. Raamatu on küljendanud Saara kirjastus.

Ülejäänud 500 eksemplari on trükitud omavahendite arvel ning neid on võimalik soetada Järvamaa turismiinfokeskusest (Keskväljak 8, Paide). Hind 31. oktoobrini 15, alates 1. novembrist 18 eurot.

Fotod: Järva Teataja  JärvamaaRaamat4JärvamaaRaamat3JärvamaaRaamat2

Toimusid filmivõtted projekti “Maale elama” raames

Lõuna-Järvamaa Koostöökogu projekti “Maale elama” raames toimusid 03. septembril, 04. septembril ja 10. septembril filmivõtted Türi, Imavere ja Väätsa vallas, mille tulemusena valmib 5 filmiklippi uuenduslikematest elluviidud Leader projektidest Lõuna-Järvamaal, kus räägitakse kuidas tänu Leader programmile on nüüd tegevuspiirkonnas mõnusam ja huvitavam elada ning miks üldse on maal mõnus elada. Filmiklippide eesmärk on kutsuda inimesi tegevuspiirkonda nii külla kui ka elama. Klippides on läbivaks peategelaseks Türilt pärit Jaan Pehk, kes külastab Eistvere mõisa, Türi Vibukooli, Türi Pritsumeeste Kokaklubi, Loovuse Vabakooli Türil ning laste mänguväljakut ning kaasaegset rulaparki Väätsal. Jaan Pehk sõidab ringi Leader programmi toetusega renoveeritud Leylandi bussiga. Filmiklipid valmivad 06.oktoobriks. Klipid valmistab PRB Eesti OÜ (www.prb.ee).

Lõuna-Järvamaa ettevõtjate suveseminar toimus juba kuuendat korda!

Ettevõtjate suveseminar toimus käesoleval aastal 11. septembril Aravete Kardi- ja Vabajakeskuses. Päeva teema oli “Vitaalsuse päev” ning lektoriks oli Estonian Euromanagement Institute direktor Marju Unt (www.euroman.ee). Päev oli väga motiveeriv, sisutihe ning andis osalejatele palju uusi mõtteid. Suveseminaril osales 21 ettevõtlikut inimest!

Lisame mõned lektori poolt saadetud viited:

TED-i Larry Smithi erakordselt kirglikule ettekandele: miks sa kukud oma karjääris läbi?

http://on.ted.com/e0QTb

Lektori tänud ja soovid meile: Veelkord, veel kord: suur tänu ja sügav kummardus nii toredat päeva korraldamast nii vaimurikaste osavõtjatega ja nii vahvas kohas, kus finaal nii erakordselt maitsev oli!Suur tänu kõigile osavõtjatele koos ja igaühele eraldi nii avara mõtteruumi loomise eest! Loodan, et siin tekkinud ideed jätkuvad viljakalt ja annavad vitaalsust teile kõigile – igaühele eraldi ja koostöös (21.sajand ikkagi!)…

Sädet ja väge Teile kõigile oma annete avastamisel ja kirglikul ellurakendamisel!

Olgu Teil õnne kõiges, mida te ette võtate!

Teie Marju

GALERII

26.-27. august toimus LEADER VII suveseminar

Resize_of_Suveseminar_25_26_08_2014_Eisma-066Suveseminar toimus Eisma külalistemajasVihula vallas, Lääne-Virumaal. Seekordse Leader suveseminari peateemaks oli pakkuda abi ja omavahelist kogemuste vahetamise võimalust Leader seire- ja hindamissüsteemi väljatöötamiseks tegevusgrupi siseselt. Koolituse eesmärkideks oli seire- ja sisehindamissüsteemi näidise (näidiste) loomine ja rühmatööde tegemiseks kaasaegsete tehnoloogiliste vahendite kasutusvõimaluste tutvustamine. Lõuna-Järvamaa Koostöökogust osalesid juhatuse liige Mai Kukk ning tegevjuht Ülle Leesmaa.
Seminari materjalid leiad siit: http://www.maainfo.ee/index.php?id=2977&page=3336&  Resize_of_Suveseminar_25_26_08_2014_Eisma-106Resize_of_Suveseminar_25_26_08_2014_Eisma-123Resize_of_Suveseminar_25_26_08_2014_Eisma-053Resize_of_Suveseminar_25_26_08_2014_Eisma-153Resize_of_Suveseminar_25_26_08_2014_Eisma-161