Järva maavanem Tiina Oraste tutvustas “Järvamaa” raamatut

Raamat „Järvamaa” on ilmunud LEADER projekti raames, mille eesmärk on tutvustada maakonna ettevõtlus- ja elukeskkonda võimalikele sise- ja välisinvestoritele, ettevõtjatele ja külalistele. Raamatu vahetekstid on Andres Noormetsa sulest. Lisaks fotodele saab rubriigis „Minu pilt Järvamaast” sõna 26 Järvamaaga seotud inimest, nende seas Neeme Väli, Jaak Mae, Tõnu Õnnepalu, Maive Rute, Taavi Kotka, Jaanus Murakas. Raamatu valmimiseks ideest trükini kulus ligi kaks aastat, sest tellija SA Järvamaa Arenduskeskus soovis fotode kaudu näidata ettevõtlus- ja elukeskkonna muutumist nelja aastaaja vaheldudes.

Projekti tulemina on valminud 500 eesti- ja ingliskeelset albumit, mis tutvustab piirkonna investeerimisvõimalusi ning ettevõtlus- ja elukeskkonda fotode ja tekstide kaudu. Projekti kogumaksumus oli 17 976 eurot. Projekti rahastasid MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu ja MTÜ Järva Arengu Partnerid, Järva Maavalitsus. Raamatu on küljendanud Saara kirjastus.

Ülejäänud 500 eksemplari on trükitud omavahendite arvel ning neid on võimalik soetada Järvamaa turismiinfokeskusest (Keskväljak 8, Paide). Hind 31. oktoobrini 15, alates 1. novembrist 18 eurot.

Fotod: Järva Teataja  JärvamaaRaamat4JärvamaaRaamat3JärvamaaRaamat2