Toimus kolmas LEADER infopäev

17.-18. septembril 2014. a korraldas Maamajanduse Infokeskuse maaeluvõrgustiku büroo koostöös Põllumajandusministeeriumi ja PRIAga Leader kohalike tegevusgruppide esindajatele infopäeva Leader-meetme rakendamise teemadel. Lõuna-Järvamaa Koostöökogust osalesid tegevjuht Ülle Leesmaa ja konsultant Ester Velliste.
Info ja ettekanded: http://www.maainfo.ee/index.php?id=2980&page=3336& LEADER_IP3_2014_116

Kutse külakoosolekutele!

MTÜ LÕUNA-JÄRVAMAA KOOSTÖÖKOGU koostab Imavere, Türi ja Väätsa valla LEADER programmi arengustrateegiat perioodiks 2014-2020.

Ootame kõiki, kes oma külast ja kogukonnast hoolivad ning soovivad kaasa rääkida, milline võiks olla elu kodukohas 10 aasta pärast, osalema külakoosolekutel:

08.10.2014 Imavere Piimandusmuuseumis algusega kell 18.00

13.10.2014 Oisu Rahvamajas algusega kell 18.00

15.10.2014 Türi Kultuurimajas algusega kell 18.00

20.10.2014 Kabala Rahvamajas kell 18.00

22.10.2014 Väätsa Kodanikumajas kell 18.00

Külakoosolekutel innustab mõttelendu ARTUR TALVIK!

Sinu arvamusest sõltub, missuguseid projekte hakatakse rahastama LEADER programmist aastatel 2014-2020!!!

MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu taotleb LEADER kohaliku arengu strateegia ettevalmistavat toetust.

kuulutus