Lõuna-Järvamaa Koostööportaalist saab Järvamaa Koostööportaal!

MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu juhatus tegi ettepaneku MTÜ Järva Arengu Partnerite juhatusele liituda Lõuna-Järvamaa koostööportaaliga.

 

LÕUNA-JÄRVAMAA KOOSTÖÖPORTAAL ON LAIENEMAS

JÄRVAMAA KOOSTÖÖPORTAALIKS!

Lõuna-Järvamaa koostööportaali eesmärk on koondada Lõuna-Järvamaa (Imavere, Türi ja Väätsa valla) ettevõtjad, kaardistada nende poolt pakutavad teenused ja tooted ning reklaamida neid ühtses internetiportaalis. Portaal aitab osta-müüa-vahetada nii ettevõtetel kui ka eraisikutel. Portaali kaudu on võimalik piirkonna ettevõtjatel saada informatsiooni piirkonnas tegutsevate teiste ettevõtjate kohta – see loob head eeldused koostööks. Soovime muuta mõtteviisi – meie ettevõtjad ei ole mitte konkurendid vaid koostööpartnerid! Portaali loomise eesmärk on viia kohalikud tooted ja teenused otse kohaliku tarbijani. Portaal väärtustab kohalikke tooteid ja teenuseid ning propageerib mõtteviisi – TOETAME OMA KOGUKONDA EHK OSTAME OMADELT JA JÄTAME RAHA KOJU!!!

Koostööportaal on tegutsenud juba üle aasta ning osutunud väga edukaks! Seepärast oleme otsustanud koostööportaali laiendada maakondlikuks ehk Lõuna-Järvamaa Koostööportaalist on saamas JÄRVAMAA KOOSTÖÖPORTAAL.

Koostööportaalil on terve rida võimalusi! Koostööportaal võiks saada Järvamaal elavatele inimestele igapäevaseks abivahendiks – portaali esilehele jooksevad automaatselt kõik värsked uudised kohalike omavalitsuste kodulehekülgedelt ning Järva Teatajast ja KUMA uudistest. Seega – kui soovid olla kursis enda kodukandis toimuvaga, siis on suurepärane võimalus ühest kohast kõik uudised kätte saada! Samuti koondub koostööportaali info piirkonnas toimuvatest sündmustest (teatrid, peod, huvialaringid jne).

Koostööportaali on võimalus riputada tasuta üles kuulutusi – ostan, müün, vahetan, annan ära, otsin tööd, pakun tööd jne. Portaal koondab kõik Järvamaal tegutsevad erinevate toodete ja teenuste pakkujad – siit on võimalik leida just Sinule vajalik toode või teenus. Mida aktiivsemalt me kõik koostööportaali kasutame, seda rohkem on seal ka infot. Lisaks on võimalik panna koostööportaal enda avaleheks internetis ja minna otse pankadesse ja teistele igapäevaselt kasutatavatele linkidele.

JAP tegevuspiirkonna ettevõtjatele toimub kolm koostöökohtumist, kus tutvustameettevõtte andmete sisestamist koostööportaali ja teisi Järvamaa koostööportaali võimalusi.

01.07.2013 kell 11.00 Roosna-Alliku vallamajas
02.07.2013 kell 11.00 Koeru Kultuurimajas
04.07.2013 kell 11.00 Paides, Järva Tarbijate Ühistu seminariruumis (tööstuse 11, Paide).

Korraldus: Lõuna- Järvamaa Koostöökogu

Eelregistreerimine   jap@jap.org.ee hiljemalt 27.06.201.

Liitumine koostööportaaliga on kõikidele ettevõtjatele tasuta v.a. Paide linnas asuvad ja tegutsevad ettevõtted.

TERETULEMAST JÄRVAMAA KOOSTÖÖPORTAALI www.koostöö.ee !!!

Lõuna-Järvamaa Koostööportaal on valminud MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu siseriikliku koostööprojekti raames ning portaali koostamist on rahastatud LEADER programmist.

Allalaaditav doc

Rahvusvaheline loodusturismi arendamise koostööprojekt “WOLF”

16. mai -23.mai külastasid Eestit MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu rahvusvahelise koostööprojekti “WOLF” raames projekti juhtpartnerid Hispaaniast.

17. mail toimus koostööprojekti töökoosolek, kus arutati ühise rahvusvahelise loodusturismi reklaamiva veebilehe sisu ning tehnilisi nüansse. Lisaks arutati ühiselt loodusturismimessidel osalemist. Lepiti kokku ühised tegevused edaspidiseks.

Projekti raames toimub reklaamfilmide produtseerimine Eesti loodusest ning neljast erinevast aastaajast. Koostööpartnerid andsid pidulikult edasi Koostöökogule Hispaania tuntuma loodusturismi telekanali heakskiidu meie reklaamfilmide avaldamiseks 3 aasta jooksul. Telekanalil on üle 300 000 tasulise kanali teenuse tellijat, kanali vaatajaid on kordades rohkem. Telekanal on suunatud spetsiaalselt loodushuvilistele televaatajatele. Hetkel toimub Hispaania partnerite poolt reklaamfilmi “Talv” lõplik kokkupanemine. Visiidi käigus toimus reklaamfilmi “Kevad” filmimine. Täpsem info projekti kohta MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu tegevjuhilt Ülle Leesmaa, tel. 5185110.

NB! Kogume andmeid majutuskohtade, toitlustamiskohtade, loodusturismi- ja jahiturismiteenuste pakkujate kohta, keda panna üles rahvusvahelisele veebilehele ning ühiselt väljaantavasse turismitrükisesse. Kõik Türi, Väätsa ja Imavere valla turismiettevõtjad on teretulnud! Huvi korral palume ühendust võtta Ülle Leesmaaga.

Pildigalerii  DSC_0929_web

Lõuna-Järvamaa ettevõtjate koostööportaal vajab laiendamist

10. juunil osaleb MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu tegevjuht Ülle Leesmaa MTÜ Järva Arengu Partnerite juhatuse koosolekul Roosna-Allikul eesmärgiga tutvustada Lõuna-Järvamaa ettevõtjate koostööportaali www.koostöö.ee. Meie ettepanek on laiendada koostööportaal maakondlikuks ettevõtjate koostööportaaliks ning ostan-müün-vahetan keskkonnaks. Ülle Leesmaaga läheb kaasa portaali tutvustama Kalev Veskimäe, OÜ IT-Abi, kes on portaali loomisega tegelenud algusest peale. Kuna maakond on väike, siis võiksid kohalikud ettevõtjad ning erinevate toodete ja teenuste pakkujad koonduda kokku maakonna tasandil, et kohalikel elanikel oleks mugav leida neile huvipakkuvat kohalikku infot. Koostööportaali moto on: Ostame omadelt ja jätame raha koju!

MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu külastab audiitor

11. juunil toimub MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu kontoris MTÜ 2012. aasta majandusaasta aruande auditeerimine. Auditeerimise viib läbi KMRA audiitorbüroo partner/vandeaudiitor Tiina Lindmäe. 4. juunil toimus MTÜ 2012. aasta majandusaasta aruande revideerimine, mille viis läbi Väätsa Vallavalitsuse pearaamatupidaja Liivia Grünthal.

MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu külastab PRIA halduskontroll

 

12. juunil külastab MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu PRIA halduskontroll. Kontroll on seotud tegevusgruppidega halduslepingute sõlmimisega, mille tulemusena on kõik tegevusgrupid peale halduslepingute sõlmimist haldusorganid. Kontrolli eesmärgiks on halduslepinguga pandud ülesannete täitmise kontrollimine. Käesoleva aasta jooksul toimub halduskontroll kõikides Eestis tegutsevates tegevusgruppides.

Ettevõtjate suveseminar toimub juba neljandat korda!

Käesoleval aastal toimub Lõuna-Järvamaa Koostöökogu tegevuspiirkonna ehk Imavere, Türi ja Väätsa valla ettevõtjate suveseminar 13. juunil Metsajõe Puhkemajas.

Oodatud on kõik ettevõtjad ja ettevõtlikud inimesed!

Registreerumine suveseminarile toimub kuni 11.06.2013 meilile koostoo@koostookogu.ee. Täpsem informatsioon vt. lisa.

Lisainfo Ülle Leesmaa, tel. 5185110 või e-kirjaga koostoo@koostookogu.ee

KAVA

 

 

Põllumajandusministeeriumi ringsõit Järvamaal

13. -14. juuni tutvub Põllumajandusministeeriumi Maaelu arengu osakonna kohaliku algatuse ja elukeskkonna büroo Järvamaa Leader ja teiste MAK meetmetest toetust saanud projektidega.

Lõuna-Järvamaa Koostöökogu piirkonda külastatakse 14. juunil. Ringsõidu kava vt. lisast.

KAVA

MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu üldkoosolek

MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu üldkoosolek toimub 18. juunil kell 15.00-17.00 Tori Mõisas.

Vt. täpsem informatsioon lisast.

Täiendav informatsioon: Ülle Leesmaa, tel. 5185110, koostoo@koostookogu.ee

KAVA

Majandusaasta aruanne