MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu külastab audiitor

11. juunil toimub MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu kontoris MTÜ 2012. aasta majandusaasta aruande auditeerimine. Auditeerimise viib läbi KMRA audiitorbüroo partner/vandeaudiitor Tiina Lindmäe. 4. juunil toimus MTÜ 2012. aasta majandusaasta aruande revideerimine, mille viis läbi Väätsa Vallavalitsuse pearaamatupidaja Liivia Grünthal.