MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu külastab PRIA halduskontroll

 

12. juunil külastab MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu PRIA halduskontroll. Kontroll on seotud tegevusgruppidega halduslepingute sõlmimisega, mille tulemusena on kõik tegevusgrupid peale halduslepingute sõlmimist haldusorganid. Kontrolli eesmärgiks on halduslepinguga pandud ülesannete täitmise kontrollimine. Käesoleva aasta jooksul toimub halduskontroll kõikides Eestis tegutsevates tegevusgruppides.