Põllumajandusministeeriumi ringsõit Järvamaal

13. -14. juuni tutvub Põllumajandusministeeriumi Maaelu arengu osakonna kohaliku algatuse ja elukeskkonna büroo Järvamaa Leader ja teiste MAK meetmetest toetust saanud projektidega.

Lõuna-Järvamaa Koostöökogu piirkonda külastatakse 14. juunil. Ringsõidu kava vt. lisast.

KAVA