Perioodi lõpetavale täiendavale taotlusvoorule on joon alla tõmmatud

Lõuna-Järvamaa Koostöökogu juhatuse otsusega avati 2023. aasta kevadel täiendav taotlusvoor meie piirkonna ettevõtjatele. Lisaks projektide elluviimisel tekkinud jääkidele suunati taotlusvooru eelarvesse 40 000 eurot tegevusrühma tegevuskulude eelarvest.

Perioodil 21.-28. aprill avatud olnud taotlusvooru laekus meetmesse 2.1 „Tänapäevane ettevõtluskeskkond“ 7 taotlust ning COVID-19 taasterahastu meetmesse „Elujõulised ettevõtted“ 2 taotlust. Kõik taotlused jõudsid hindamisele ning said tegevusrühma poolt positiivse otsuse. 5-liikmeline hindamiskomisjon koosseisus Siiri Vene, Kuldar Kuusik, Üllar Vahtramäe, Reeda Iismaa ja Katrin Puusepp lõpetas oma töö projektide paremusjärjestuste tekitamisega 22.mail. Koostöökogu juhatus kinnitas hindamiskomisjoni poolt esitatud paremusjärjestused 24.mai koosolekul.

Tänaseks on taotlused ja vajalikud dokumendid PRIAle esitatud ning taotlejad võivad alustada oma projektide elluviimist. Ametlikud otsused vormistab PRIA järgneva 60 tööpäeva jooksul.

Uue perioodi strateegia rakendamist alustab Lõuna-Järvamaa Koostöökogu 2024. aasta algusest. Siis avatakse uued taotlusvoorud juba uue Leader määruse tingimustes.

Toetust saanud projektid