Valmistume uueks perioodiks

LÕUNA-JÄRVAMAA KOOSTÖÖKOGU,
mille tegevuspiirkond on Türi vald (v.a endise Käru valla külad)
ning Järva vallast endise Imavere valla osa,
annab teada, et
taotleb kohaliku tegevusrühma toetust
„LEADER tegevusrühma LÕUNA-JÄRVAMAA KOOSTÖÖKOGU tegevuspiirkonna
kohaliku arengu ühisstrateegia 2023-2027“ rakendamiseks.

 

Ühisstrateegia rakendamisel kasutatakse „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika Eesti strateegiakava aastateks 2023-2027“ sekkumise 8.4 „LEADER – kogukonna juhitud areng“ ning Euroopa Sotsiaalfondi toetust, mille raames on piirkonnas tegutsevatel ettevõtetel, organisatsioonidel ja kohalikel omavalitsustel võimalus alates 2024. aastast taotleda toetust oma projektide elluviimiseks.

 

LJKK_ühisstrateegia 2023–2027

LISA 1. LJKK piirkonna elanikkonna analüüs
LISA 2. Elanikkond sotsiaalvaldkonna vajadustest lähtvalt
LISA 3. L-J tegutsevate ettevõtete analüüs
LISA 4. Arenguvajadused elanike pilgu läbi