LJKK juhatuse koosolek 20. juunil 2016

MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu juhatuse koosolek toimub esmaspäeval, 20. juunil 2016 kell 13.30-15.00 Koostöökogu kontoris Paide 6, Türi linn

Päevakava

Hindamiskomisjoni koosolek 12.04.2016

Hindamiskomisjoni koosoleku päevakava 12.04.2016 meede 1.1

Hindamiskomisjoni koosoleku päevakava 12.04.2016 meede 1.2

Lõuna-Järvamaa Koostöökogu valmistub ettevõtluse taotlusvooruks

Projektitaotlusi tegevuspiirkonna ettevõtluse arendamiseks
saab e-PRIA kaudu esitada 6.-13. maini
.

Avatakse:
Meede 2.1 Tänapäevane ettevõtluskeskkond
Meede 2.2 Kohalikud tooted ja turundus

  • Taotleja meetmest 2.1 saab olla Imavere, Türi või Väätsa vallas tegutsev mikro- ja väikeettevõtete määratlusele vastav äriühing ja füüsilisest isikust ettevõtja, mittetulundusühing, sihtasutus ja kohaliku omavalitsuse üksus.  NB! Taotleja peab olema tegutsenud vähemalt 6 kuud.
  • Taotleja meetmest 2.2 saab olla Imavere, Türi või Väätsa vallas tegutsev mikro- ja väikeettevõtete määratlusele vastav äriühing, füüsilisest isikust ettevõtja, kohaliku omavalitsuse üksus, mittetulundusühing, sihtasutus ja Eesti Piimandusmuuseum.

Infopäevad taotlejatele:

6. aprillil kell 16        Imavere vallamajas
11. aprillil kell 16      Türi kultuurikeskuses
12. aprillil kell 18      Kirna seltsimajas
13. aprillil kell 18      Väätsa rahvamajas
18. aprillil kell 18      Kabala rahvamajas

Info ja konsultatsioonid eelneval kokkuleppel
tel 5332 3903, 5305 9978 või e-aadressil koostoo@koostookogu.ee

Hindamiskomisjoni ettepanekud kinnitatakse juhatuse poolt orienteeruvalt 20. juuniks 2016.

Hindamiskomisjon tutvub investeeringupaikadega

Lõuna-Järvamaa Koostöökogu meetmetesse 1.1 ja 1.2 laekunud taotluste tehniline hindamine on lõpusirgele jõudnud. Peatselt saavad tõsist tööd alustada taotluste hindajad, juurdepääs taotlustele avatakse nende jaoks e-PRIAs 1. aprillil.

Olemasoleva olukorraga tutvumiseks ning investeeringuvajaduste õiglasemaks hindamiseks teostatab hindamiskomisjon homme, 31. märtsil, meetmesse 1.2 “Atraktiivne elukeskkond ja kogukonnateenused” laekunud projektide paikvaatlusi. Taotlejatega on paikvaatlused kooskõlastatud,  ühine ringsõit tegevusgrupi piirkonnas kestab üle 8 tunni.

Hindamiskomisjoni koosolek taotluste pingeridade moodustamiseks ning juhatuse koosolek esitatud pingeridade kinnitamiseks peaksid plaanide kohaselt toimuma aprilli keskel.

Projektitaotluste hindamiskomisjoni koosolek

MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu hindamiskomisjoni koosolek toimub 02.03.2016.a. kell 14.00-16.00 MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu kontoris Paide tn. 6 Türi linn Järvama

Koosoleku päevakord

MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu üldkoosolek toimub 22. veebruaril 2016

01_Yldkoosol_22.02.16.MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu üldkoosolek toimub 22. veebruaril 2016 kell 14-16 Loovuse Vabakoolis (Türi linn, Paide tn 6, IV korrus).
Osalemisest palume teada anda hiljemalt 19. veebruaril.

Päevakord

MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu avab taotlusvooru 4.-11. märtsini 2016

MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu avab taotlusvooru meetmetest 1.1 “Tegusad inimesed ja elujõuline kogukond” ning 1.2 “Atraktiivne elukeskkond ja kogukonnateenused” taotlejatele. Taotlusvoor on avatud 4.-11. märtsini 2016.

Louna_Jarvamaa_koostookogu_taotlusvoor_93x141

Lõuna-Järvamaa koostöökogu 2015.a majandusaasta aruanne

Valminud on Lõuna-Järvamaa koostöökogu 2015. a majandusaasta aruanne. Palume lahkesti sellega tutvuda juhatuse liikmetel ning ka tegevusgrupi liikmetel.
Aruande PDF dokument avaneb siit.

LEADER INFOPÄEVAD meetmetest 1.1 ja 1.2 toetuse taotlejatele

MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu
LEADER INFOPÄEVAD
meetmetest 1.1 ja 1.2 toetuse taotlejatele

25.01.2016 kell 16.00 Türi kultuurikeskuse seminariruumis
26.01.2016 kell 18.00 Väätsa rahvamajas
27.01.2016 kell 16.00 Eesti Piimandusmuuseumis, Imaveres
01.02.2016 kell 18.00 Kirna seltsimajas (Türi vald)
09.02.2016 kell 18.00 Oisu rahvamajas (Türi vald)

MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu juhatuse koosolek

MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu juhatuse koosolek toimub esmaspäeval, 1. veebruaril 2016 kell 14.00-16.00 ühingu kontoris Paide tänav 6, Türi linnas, Järvamaal.
Päevakava