Lõuna-Järvamaa Koostöökogu valmistub ettevõtluse taotlusvooruks

Projektitaotlusi tegevuspiirkonna ettevõtluse arendamiseks
saab e-PRIA kaudu esitada 6.-13. maini
.

Avatakse:
Meede 2.1 Tänapäevane ettevõtluskeskkond
Meede 2.2 Kohalikud tooted ja turundus

  • Taotleja meetmest 2.1 saab olla Imavere, Türi või Väätsa vallas tegutsev mikro- ja väikeettevõtete määratlusele vastav äriühing ja füüsilisest isikust ettevõtja, mittetulundusühing, sihtasutus ja kohaliku omavalitsuse üksus.  NB! Taotleja peab olema tegutsenud vähemalt 6 kuud.
  • Taotleja meetmest 2.2 saab olla Imavere, Türi või Väätsa vallas tegutsev mikro- ja väikeettevõtete määratlusele vastav äriühing, füüsilisest isikust ettevõtja, kohaliku omavalitsuse üksus, mittetulundusühing, sihtasutus ja Eesti Piimandusmuuseum.

Infopäevad taotlejatele:

6. aprillil kell 16        Imavere vallamajas
11. aprillil kell 16      Türi kultuurikeskuses
12. aprillil kell 18      Kirna seltsimajas
13. aprillil kell 18      Väätsa rahvamajas
18. aprillil kell 18      Kabala rahvamajas

Info ja konsultatsioonid eelneval kokkuleppel
tel 5332 3903, 5305 9978 või e-aadressil koostoo@koostookogu.ee

Hindamiskomisjoni ettepanekud kinnitatakse juhatuse poolt orienteeruvalt 20. juuniks 2016.