Seminar andis piisavalt mõtlemisainet

Ettevõtluskonsultant Sirje Kuusik tutvustas 20. märtsil Müüsleris, Kilplaste Kojas toimunud seminaril Järvamaa käsitöö ettevõtjatele Lahemaa aastatepikkust praktilist ühistöökogemust. Ametliku võrgustikuna koos tegutsedes saab liita nii vaimsed kui materiaalsed ressursid, saab ennast nähtavamaks teha, saab olla üksteisele partner-soovitaja jne, kokkuvõtlikult – võrgustik tagab tegevusharu jätkusuutlikkuse. Lahemaal asutati maaturismi nimetuse alla koondatud ettevõtetele ühistegevuse ning turunduse paremaks korraldamiseks ühine mittetulundusühing juba aastal 2005. Kas ka Järvamaa ettevõtjad katusorganisatsiooni asutamiseni jõuavad, näitab aeg.

Seminari MEMO

Külamaja sai LEADER toetuse abil uus põranda

Rassi külarahvas tähistas reedel, 17. märtsil külamaja renoveerimisjärgset avamist mõnusa koosviibimisega. Külaseltsi juhatuse liige Elor Ilmet tänas kõiki, kes külamaja uuendust omal moel toetanud olid ning andis piltiderohke ülevaate küla ettevõtmistest läbi aastate.

Endise metskonnahoone sai Rassi külaselts Türi vallavalitsuse käest 10 aastaks tasuta rendile 2015. aasta sügisel. Vahepeal 7 aastat kasutuseta seisnud hoone põrand oli selleks ajaks puidumädanikust nii kahjustatud, et vajas täielikku uuendamist. LEADER meetmest saadud toetuse kaasabil eemaldati möödunud aasta lõpuosas vana põrand ning teostati vajalikud rekonstrueerimistööd – paigaldati uued kandekonstruktsioonid ning ehitati uus soojustatud põrand.

Käsitöövõrgustiku koostööseminar Kilplaste Kojas

Käsitöövõrgustiku koostööseminar toimub esmaspäeval, 20. märtsil
kell 16 – 18.15
Müüsleris Kilplaste kojas.
Kavas:

Järvamaa käsitööettevõtjate koostöö arendamine: vajaduste välja selgitamine, koostöövõrgustiku arendusorganisatsiooni loomine ja selle võimalused-kasud, koostöövõrgustiku arengukava koostamine, ühisprojektide võimalused (sh ühisturundus, toodete/teenuste kombineerimine jm), näited edukast koostööst Eestist ja mujalt, järgmiste koostöötegevuste otsustamine.

Seminari viib läbi  ettevõtluskonsultant Sirje Kuusik, koostöövõrgustiku MTÜ KEEL www.ehedad.ee liikmestalu Kuusiku loodustalu perenaine.

Osavõtuks palutakse registreerida17. märtsini võrgustikujuhi aadressil hedi.jyrgen@gmail.com .

Hindamiskomisjon tutvus investeeringupaikadega

Lõuna-Järvamaa Koostöökogu hindamiskomisjon sõitis 9. märtsil piirkonnas ringi, tutvus investeeringuobjektide olukorraga ning hindas planeeritavate investeeringute vajadusi ja otstarbekust. Kogukonnameetmete taotlusvooru laekus kahe meetme peale kokku 23 projektitaotlust, kokkuleppel taotlejatega külastati 13 objekti – neist 4 Imavere vallas, 3 Väätsa vallas ning 6 Türi vallas, sh 2 Türi linnas.

Märtsikuu jooksul tutvuvad hindajad kõigi esitatud projektitaotluse ideekavandite ning muude dokumentidega, projektide paremusjärjestus mõlemas meetmes pannakse hindajate poolt paika kuu lõpus toimuval komisjoni koosolekul.

 

 

Kogukonnad soovivad suuremat hääleõigust maapiirkondade arengu poliitika kujundamisel

Tutvu pressiteatega ning Tartu deklaratsiooniga (eesti keelne versioon)
LEADERI/CLLD uuendamine perioodiks 2020+

Pressiteade-ELARD-06.03.2017

LEADER_CLLD-deklaratsioon-EST

Olulisem info toimunud võrgustikukohtumisest

Hubasesse Nõgese käsitöötallu kogunes 21. veebruaril võrgustikukohtumisele lausa 22 inimest. Tutvuti osaühingu Ramjee töötubadega ning saadi osa selle 2012. aasta lõpus loodud pereettevõtte saamisloost, kus tänaseks tehakse peamiselt juba ainult tellimistöid, st tooteid otse konkreetsetele klientidele.

Tutvuti ideega korraldada Järvamaa Päevad Järvamaal ehk Üle võlli päev isetegijatelt. See võiks olla tore suvepäev kohalike kohvikute, käsitöömüüjate ja esinejatega – päev, kus Järvamaa inimesed pakuvad oma toodangut, kus päev on täis nalja, huumorit ja head ajaviidet, kus ärksamad võiksid olla isegi kostüümides.

Võrgustikukohtumise MEMO

Järgmine kohtumine toimub 20. märtsil algusega kell 16.00 Müüsleris Kilplaste Kojas. Külla tuleb ettevõtluskonsultant Lahemaalt.

 

Üldkoosolek 28. veebruaril Veskisillal

MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu üldkoosolek toimub teisipäeval, 28. veebruaril 2017 kell 15.00-16.30 Veskisilla hotelli seminariruumis (Türi-Allikul, Türi vallas).    Kutse 

Kell 15.00-15.15  tervituskohv

PÄEVAKAVA:
1. Revidendi aruande ettelugemine ja 2016.a. MAJANDUSAASTA ARUANDE kinnitamine
2. Audiitori kinnitamine 2017-2019 majandusaasta aruande kontrollimiseks
3. LJKK projektitaotluse „Kogukondlik ja kestlik Lõuna-Järvamaa“ sisu ja eelarvemahu kinnitamine – ühistegevused ja õppereisid aastatel 2017 ja 2018
4. Infod (taotlusvoorud 2017, koostööprojektide tegevused, Avatud talude päev jms)
Oma OSALEMISEST palume teatada hiljemalt 26. veebruariks e-aadressil koostoo@koostookogu.ee.

LJKK juhatuse koosoleku päevakord

Esmaspäeval, 20. veebruaril 2017 kell 14.00-16.00 LJKK kontoris toimuva juhatuse koosoleku päevakord:

1. Tutvumine 2016 majandusaasta aruande ja revidendi aktiga.
2. Tutvumine LJKK ühisprojekti sisu ja eelarvega
3. Üldkoosoleku aja ja päevakorra kinnitamine
4. Ettevõtlusmeetmete taotlusvooru kuupäevade ja projektitaotluste hindamise orienteeruva tähtaja kinnitamine
5. Ülevaade 10.-17.02.2017 taotlusvooru laekunud taotlustest
6. Vabanenud jääkide lisamine meetmete eelarvesse
7. LJKK juhatuse esindamine Eesti Leader Liidu kokkusaamistel
8. Muud küsimused (liikmete avaldused)

Käsitöövõrgustiku kokkusaamine

Järvamaa käsitöövõrgustiku järgmine kokkusaamine toimub teisipäeval, 21. veebruaril algusega kell 16.30 Nõgese käsitöötalus Mustla-Nõmmel.
Päevakava:
1. Nõgese talu lugu
2. Järvamaa suvise käsitöö- ja omatoidupäeva idee arutelu (idee algataja PISI Kohvimaja)
3. Info ja jooksvad küsimused
Huvilistel palutakse registreeruda 17. veebruariks järgmiselt:
LJKK osalejad aadressil koostoo@koostookogu.ee ning JAPi piirkonna osalejad aadressil silva@jap.org.ee.

Võrgustikukohtumine toimub Järvamaa LEADER tegevusgruppide koostööprojekti “Koostöövõrgustike arendamine ja tugevdamine” raames.

Piltiderohke võrgukiri käsitööettevõtjatelt

Käsitöövõrgustiku juht Hedi Jürgen on kokku pannud piltiderohke võrgukirja. Järjekorranumbrit 1 kandev võrgukiri avaneb lingilt: https://cxbihd8e.sendsmaily.net/template/preview/id/1/