Üldkoosoleku kutse ja päevakava

LJKK üldkoosolek toimub teisipäeval, 2. oktoobril kell 15.30-17.00
Eistvere mõisa aidas (endine Imavere vald).

Osalemisest või mitteosalemisest teatada aadressil koostoo@koostookogu.ee hiljemalt 30. septembril.

Kutse ja päevakava