2018. aasta LEADER projektid on hinnatud

Tänaseks on lõppenud ka Lõuna-Järvamaa Koostöökogu käesoleva aasta ettevõtlusmeetmete taotlusvoor – kõik dokumendid ja taotlused on PRIAsse edastatud.

Taotlusvooru laekus kahte meetmesse kokku 16 projektitaotlust, millest hindamisele jõudis 15. Viieliikmeline hindamiskomisjon moodustas 6. juunil projektide paremusjärjestused meetmete kaupa ning esitas need juhatusele kinnitamiseks. Koostöökogu juhatus kinnitas paremusjärjestused 12. juunil ning selle põhjal saavad tegevusgrupi poolt positiivse otsuse 13 projekti toetuste kogusummas 188 666,31 eurot.

PRIA ametlikud otsused peaksid arvestuslikult taotlejateni jõudma hiljemalt septembri alguses.

Toetust saanud projektid:

Meede 2.1

Meede 2.2

Suveseminar toimus Toosikannul mõnusas õhkkonnas

Selle aasta suveseminari peateemadeks olid Eesti majandusareng ja riigireformi plaanid riigi arengu toetamiseks. Esinejateks olid Swedbanki juht Robert Kitt ning Riigikogu riigireformi komisjoni esimees Tanel Talve. Kui algselt olid mõlemad esinejad arvamisel, et 1,5 tundi on liiga pikk esinemisaeg, läks tegelikult hoopis vastupidi. Ettekanded olid huvitavad, esitatud lihtsas keeles, rikastatud meeleolukate väljendite ning eluliste näidetega. Kõik see kokku tekitas olukorra, kus lõpuküsimusteks jäi aega vähem kui oleks soovitud.

Mõned kõlama jäänud mõtted:

  • Riik ei peaks majandusse sekkuma, riiklik sekkumine on turu moonutamine
  • Konkurentsis püsimiseks peab suutma investeerida ning on mõistlik leida nutikaid lahendusi
  • Spetsiifilise tööjõu leidmiseks peaks ettevõtja tegema koostööd haridusasutustega
  • Et „Heldur 42“ Soome tööle ei läheks või kõrgharidusega „Rita 62“ enne pensioni töötuks ei jääks, tuleb luua töökohti kõikidel keerukusastmetel
  • Kõige parem ja moodsam tehnoloogia tuleks kasutusele võtta just maal, sest Tallinn saab nagunii hakkama
  • Inimene peab olema ise ettevõtlik – ei saa oodata, et keegi tuleb ja teeb.
  • Tulevikunägemuseks on inimestekeskne ja kohanemisvõimeline Eesti, kus otsused tehakse tuginedes analüüsile ning lähtudes inimeste tegelikest vajadustest (Internetiühendus külades, kaugtöö, nõudluspõhised bussiliinid jne)

Jõgevamaa õppereis juuni lõpus

LJKK projekti „Kogukondlik ja kestlik Lõuna-Järvamaa“ raames toimub 29.-30. juunil 2018 Jõgevamaa ringreis, et külastada huvitavaid ettevõtteid, sh ka neid, kes on saanud tuge LEADER programmist.

Õppereisi kava

Õppereis on planeeritud kuni 40le osalejale. Omaosalus 20 eurot. Registreerimine toimub ajalises järjestuses ning põhimõttel, et osaleda saaks võimalikult palju erinevaid seltse ja ettevõtteid.

Palun anna oma osalemissoovist teada 20. juuniks 2018 aadressil aili.avi76@gmail.com.

Ökoehituse töötuba Türil Murumoori mängupargis

Murumoori onni ehitamine savi-halutehnikas. Ökoehitustehnikate demonstratsioon ja väljaõpe Sven Alustelt.
Osaleda võib ka vaatlejana.

Täpsem info

Maaeluvõrgustiku kogemusreis “Üllatav Läti LEADER”

22.-24.mail toimus Eesti ja Läti maaeluvõrgustiku koostöös Eesti LEADER tegevusgruppide tegevjuhtidele ja juhatuse esindajatele korraldatud kogemusreis Lätti, tutvumaks sealsete LEADER projektidega. Lõuna-Järvamaa Koostöökogu tegevuspiirkonnast osalesid tegevjuht Riina Trumm ning juhatuse liige Mai Kukk.

Õppereisi käigus külastati väga põnevaid ja inspireerivaid paiku ning erinevates valdkondades tegutsevaid väike-ettevõtteid. Üllatav oli näha, kui palju ja kui suuri asju teevad toetuste (sh LEADER toetuse) toel kohaliku kogukonna heaks ära omavalitsused. Nimetamist väärivad siinkohal Aluksne järve äärne puhkeala, Jaunpiebalga taluturg või Cesise lähedale Priekuli alevikku rajatud park koos päikesekella, jalataldade massaažiraja või suure rododendronite aiaga. Need kõik olid lausa kadedust tekitavad ettevõtmised. Ettevõtjad, kellega Lätis kohtuti, olid valdavas enamuses noored inimesed, kes silmade särades oma ettevõtte arengulugu ja tooteid tutvustasid. Eestlaste gruppi ootas igal pool sõbralik ja külalislahke vastuvõtt.

Kogemusreisi kava

 

Hindamiskomisjoni ringsõit täitis terve tööpäeva

Hindamiskomisjoni liikmed tutvusid LJKK ettevõtlusmeetmete taotlusvooru taotlejatega ja nende investeeringuobjektidega 28. mail. Ringsõit toimus tiheda ajagraafiku alusel ja kestis ca 8 tundi. Kuigi aega oli iga taotleja juures umbes 15 minutit, said kõik taotlejad võimaluse tutvustada lühidalt oma äriideed ning investeeringuvajadusi. Korduvtaotlejatel paluti ette näidata ka varasemate projektide tulemused ehk siis tutvustada olukorda, mis on saavutatud eelmise projekti elluviimise tagajärjel.
Hindamiskomisjon lõpetab oma töö ning vormistab projektide paremusjärjestused ja rahastuse või mitterahastuse ettepanekud juhatusele 6. juunil.