Hindamiskomisjoni ringsõit täitis terve tööpäeva

Hindamiskomisjoni liikmed tutvusid LJKK ettevõtlusmeetmete taotlusvooru taotlejatega ja nende investeeringuobjektidega 28. mail. Ringsõit toimus tiheda ajagraafiku alusel ja kestis ca 8 tundi. Kuigi aega oli iga taotleja juures umbes 15 minutit, said kõik taotlejad võimaluse tutvustada lühidalt oma äriideed ning investeeringuvajadusi. Korduvtaotlejatel paluti ette näidata ka varasemate projektide tulemused ehk siis tutvustada olukorda, mis on saavutatud eelmise projekti elluviimise tagajärjel.
Hindamiskomisjon lõpetab oma töö ning vormistab projektide paremusjärjestused ja rahastuse või mitterahastuse ettepanekud juhatusele 6. juunil.