2018. aasta LEADER projektid on hinnatud

Tänaseks on lõppenud ka Lõuna-Järvamaa Koostöökogu käesoleva aasta ettevõtlusmeetmete taotlusvoor – kõik dokumendid ja taotlused on PRIAsse edastatud.

Taotlusvooru laekus kahte meetmesse kokku 16 projektitaotlust, millest hindamisele jõudis 15. Viieliikmeline hindamiskomisjon moodustas 6. juunil projektide paremusjärjestused meetmete kaupa ning esitas need juhatusele kinnitamiseks. Koostöökogu juhatus kinnitas paremusjärjestused 12. juunil ning selle põhjal saavad tegevusgrupi poolt positiivse otsuse 13 projekti toetuste kogusummas 188 666,31 eurot.

PRIA ametlikud otsused peaksid arvestuslikult taotlejateni jõudma hiljemalt septembri alguses.

Toetust saanud projektid:

Meede 2.1

Meede 2.2