MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu juhatuse koosolek 15.04.2013

Lõuna-Järvamaa Koostöökogu juhatuse koosolek toimus 15. aprillil Türil. Seoses juhatuse valimistega üldkoosolekul 18.02.2013, valiti juhatuse esimeheks ühehäälselt Türi valla esindaja Pipi-Liis Siemann. Lisaks vahetati mitmesugust informatsiooni. 28.01.2013 juhatuse otsusega rahastamisele kuulunud projektid on tänaseks kõik esitatud PRIA-sse ning rohkem kui pooltel on juba ka PRIA otsus olemas. Seoses vabanenud vahendite tekkimisega otsustati eraldada täiendavalt toetust pingereas olevale kahele projektile. Taotlejaid on sellest teavitatud. Arutati liitumist Eesti Leader Liiduga ning otsustati Liiduga mitte liituda. Avatud talude päev toimub käesoleval aastal 21.07.2013. Ettevõtjate suveseminar toimub 13.06.2013. Nimetatud ürituste ettevalmistamisega tegeletakse. Arutati, kuidas arendada Lõuna-Järvamaa Koostööportaali ning otsustati, et portaal võiks laieneda maakondlikuks. Majandusaasta aruande kinnitamiseks toimub üldkoosolek 18.06.2013.

Avatud talud saavad kokku koolituspäeval

 

23. aprillil saavad Türi kultuurimajas kokku avatud talude päeval eelmisel aastal osalenud ja käesoleval aastal osalevad talud. Päeva eesmärk on teha kokkuvõtted eelmisel aastal toimunust, vahetada kogemusi ning valmistada ette käesoleva aasta avatud talude päeva. Koolituspäeva viib läbi Riina Kaldaru. Käesoleval aastal toimub Järvamaa avatud talude päev 21.07.2013. Lõuna-Järvamaalt osaleb 4 talu, kes osalesid ka eelmisel aastal ning 3 uut talu, kokku 7 talu.

Avatud talude päev – Türi valla aasta tegu!

Türi Vallavalitsus määras 2012. aasta teo laureaadiks Järvamaa avatud talude päeva Türi vallas. Tunnustuse pälvis suurt hulka inimesi kogukonnast kaasanud õnnestunud ettevõtmine, mis tutvustas elu taludes ning tegi reklaami toodetele ja teenustele. Sündmusel osales väga palju külastajaid üle Eesti. Päeva korraldasid Lõuna-Järvamaa Koostöökogu, Järva-Arengu Partnerid ja Türi Talunike Liit. Koostööprojekti juhtis Ülle Leesmaa. Lõuna-Järvamaa Koostöökogu tänab südamest Türi valla talusid, kes enda uksed külalistele avasid: Ale talu, Rehela talu, Takkasaare talu, Käära talu, Põllemaa-Saare talu, Liiva talu ja Jõeääre talu! Käesoleval aastal toimub avatud talude päev 21.07.2013.
Foto: Maarit Nõmm

Lõuna-Järvamaa Koostöökogu tegi kokkuvõtteid tegevuspiirkonna volikogudes

MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu tegevjuht Ülle Leesmaa külastas tegevusgrupi tegevuspiirkonna volikogusid, eesmärgiga tutvustada Leader programmi rakendamist 2007-2013.
21.02.2013 tegi Ülle Leesmaa ettekande Imavere Vallavolikogus, 27.02.2013 Türi Vallavolikogus ja 28.02.2013 Väätsa Vallavolikogus. Ettekandes on tehtud kokkuvõte esialgsetest andmetest lähtuvalt. Kuni programmperioodi lõpuni võib andmetesse tulla veel muudatusi. Ettekanne lisatud.

Esitlus

Lõuna-Järvamaa Koostöökogu Türi valla raadiosaates

01.03.2013 esines Lõuna-Järvamaa Koostöökogu tegevjuht Ülle Leesmaa KUMA raadios Türi valla raadiosaates. Peamiseks teemaks oli avatud talude päev ning Koostöökogu tegevused.
Raadiosaadet on võimalik kuulata: http://kuma.fm/index.php?id=29 (01.03.2013 saade).

Eesti Leader Liit kogunes Türil

18.03.2013 toimus MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu kontoris MTÜ Eesti Leader Liidu koosolek. Peamisteks teemadeks oli Leader programmi tulevik ning Leader programmi laienemise võimalus teistesse fondidesse. Täpsem informatsioon Eesti Leader Liidu tegevusest:http://leaderliit.eu/Avaleht-page-45/   leader_liit_2

leader_liit_3

 

Lõuna-Järvamaa Koostöökogu viimasest taotlusvoorust

MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu viimases taotlusvooru rahastamisele kuulunud projektid kinnitati 28.01.2013 Lõuna-Järvamaa Koostöökogu juhatuse otsusega. Kõiki taotlejaid on otsustest teavitatud. Tänaseks on kõik rahastamisele kuulunud projektid esitatud PRIA-sse. Esimesed taotlused on saanud juba ka PRIA poolse kinnituse. Rahastamisele kuulunud projektid avalikustatakse Koostöökogu kodulehel peale PRIA kinnituse saamist.