MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu juhatuse koosolek 15.04.2013

Lõuna-Järvamaa Koostöökogu juhatuse koosolek toimus 15. aprillil Türil. Seoses juhatuse valimistega üldkoosolekul 18.02.2013, valiti juhatuse esimeheks ühehäälselt Türi valla esindaja Pipi-Liis Siemann. Lisaks vahetati mitmesugust informatsiooni. 28.01.2013 juhatuse otsusega rahastamisele kuulunud projektid on tänaseks kõik esitatud PRIA-sse ning rohkem kui pooltel on juba ka PRIA otsus olemas. Seoses vabanenud vahendite tekkimisega otsustati eraldada täiendavalt toetust pingereas olevale kahele projektile. Taotlejaid on sellest teavitatud. Arutati liitumist Eesti Leader Liiduga ning otsustati Liiduga mitte liituda. Avatud talude päev toimub käesoleval aastal 21.07.2013. Ettevõtjate suveseminar toimub 13.06.2013. Nimetatud ürituste ettevalmistamisega tegeletakse. Arutati, kuidas arendada Lõuna-Järvamaa Koostööportaali ning otsustati, et portaal võiks laieneda maakondlikuks. Majandusaasta aruande kinnitamiseks toimub üldkoosolek 18.06.2013.