Lõuna-Järvamaa Koostöökogu tegi kokkuvõtteid tegevuspiirkonna volikogudes

MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu tegevjuht Ülle Leesmaa külastas tegevusgrupi tegevuspiirkonna volikogusid, eesmärgiga tutvustada Leader programmi rakendamist 2007-2013.
21.02.2013 tegi Ülle Leesmaa ettekande Imavere Vallavolikogus, 27.02.2013 Türi Vallavolikogus ja 28.02.2013 Väätsa Vallavolikogus. Ettekandes on tehtud kokkuvõte esialgsetest andmetest lähtuvalt. Kuni programmperioodi lõpuni võib andmetesse tulla veel muudatusi. Ettekanne lisatud.

Esitlus