Taotlusvooru tulemused on selgunud

L-J Koostöökogu 2020. aasta ettevõtlusmeetme 2.1 taotlusvoor on lõppenud, kõik dokumendid ja taotlused on PRIAle saadetud. Lõppenud taotlusvooru laekus kokku 14 projektitaotlust, kõik need jõudsid ka hindamisele. 5-liikmeline hindamiskomisjon lõpetas oma töö projektide paremusjärjestuste tekitamisega 18. novembril. Koostöökogu juhatus kinnitas hindamiskomisjoni poolt esitatud paremusjärjestuse oma
24. novembri koosolekul.

Rahastusotsuse saanud projektitaotlused