Selle aasta LEADER projektid on hinnatud

Tänaseks on lõppenud ka Lõuna-Järvamaa Koostöökogu 2017. aasta ettevõtlusmeetmete taotlusvoor – kõik dokumendid ja taotlused on PRIAsse edastatud.

Taotlusvooru kahte meetmesse laekus kokku 16 projektitaotlust, millest kõik jõudsid ka hindamisele. 5-liikmeline hindamiskomisjon moodustas 5. juunil projektide paremusjärjestused meetmete kaupa ning esitas need juhatusele kinnitamiseks. Koostöökogu juhatus kinnitas paremusjärjestused 8. juunil ning selle põhjal saavad positiivse otsuse 14 projekti toetuste kogusummas 261 508,53 eurot.

PRIA ametlikud otsused peaksid arvestuslikult taotlejateni jõudma hiljemalt septembri alguses.

Toetust saanud projektid:

Meede 2.1

Meede 2.2