Projekti „Kogukondlik ja kestlik Lõuna-Järvamaa“ raames käidi Tartus

KAVA – Õppekäik Tartusse, koostöökohtumised 20. aprillil 2018

Ülevaade Tartu õppepäevast