Meede 3 taotlusvooru tulemused

15.07.2014 kinnitas MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu juhatus hindamiskomisjoni ettepanekul rahastamisele kuuluvate projektide pingerea. Kuna raha oli jagada vähe, siis kahjuks kuulus rahastamisele 25-st esitatud projektist vaid 9 projekti. Kõik projektid on tänaseks esitatud PRIA-sse ning ootavad peale PRIA menetlemist PRIA otsust. Rahastamisele kuuluvate projektide hulgas rahastati mesilasvahast kärjepõhja tootmisliini soetamist, kudumismasina soetamist, tootmishoone laiendamist, käärpuude ja kangastelgede soetamist, lastehoiuteenuse pakkumiseks mänguinventari soetamist õuealale, kiviveski soetamist, turismiettevõttele saunaahju soetamist, lisavarustuse soetamist ATV-le metsahooldusteenuste pakkumiseks ning jäätmete käitlemise hoone katuse ja elektrijuhtmete vahetamist. Kõik toetuse saajad said toetust 50% abikõlblikest kuludest.

Väga-väga kahju, et palju häid projekte rahaliste vahendite puudumise tõttu kahjuks toetust seekord ei saanud. Jääme pikisilmi ootama uue perioodi toetusi ning uusi taotlusvoorusid!
Täname kõiki taotlejaid, kes tegid ära suure töö ning esitasid taotlused MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu taotlusvooru!