Lõuna-Järvamaa Koostöökogu juhatuse koosolek

MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu juhatuse koosolek toimub 28.03.2014 Koostöökogu kontoris Paide tn. 6 Türil. Vt. päevakord.
13. märtsil toimus MTÜ 2013. aasta majandusaasta aruande revideerimine, mille viis läbi Väätsa Vallavalitsuse pearaamatupidaja Liivia Grünthal.
28. märtsil toimub MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu kontoris MTÜ 2013. aasta majandusaasta aruande auditeerimine. Auditeerimise viib läbi KMRA audiitorbüroo partner/vandeaudiitor Tiina Lindmäe.

Juhatuse koosolek