Kokkuvõtteid lõppevast programmperioodist

Praegune rahastusperiood koos kahe üleminekuaastaga on LEADERi jaoks kohe-kohe lõppemas. Lõuna-Järvamaal on kõik taotlusvoorud toimunud, toetussummad välja jagatud ning suurem enamus projekte juba ka ellu viidud. Koostöökogu poolt rahastatud projektide abikõlblik kogumaksumus oli 3 807 296 eurot, toetuste mahuks 2 479 356 eurot. Kokkuvõtlikult saab öelda, et LEADER programmi toel on perioodil 2016-2022 piirkonna arengusse investeeritud ca 4 miljonit eurot.

LEADER meetme kaudu investeeriti piirkonda ligi 4 miljonit eurot

Strateegiliste eesmärkide täitmine ja saavutatud tulemused arvudes

LEADER toetuste mõju analüüs